دانلود مقاله رابطه اعتماد به نفس

دانلود مقاله رابطه اعتماد به نفس

دانلود مقاله رابطه اعتماد به نفس

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (رابطه اعتماد به نفس) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 83 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏چكيده :


‏در پژوهش حاضر با عنوان : بررسي تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران وپسران 19-13 سال شهر تهران ) تست استاندارد عزت نفس كوير اسميت بر 50 دختر و 50 پسر اجراشد ، وبا استفاده از آزمون T‏ استودنت نتايج زير بدست آمد‏ :


‏اعتماد به نفس دختراني كه جو عاطفي مناسب در خانواده دارند بيشتر از دختراني است كه جو عاطفي نامناسبي درخانواده دارند .


‏اعتماد به نفس پسراني كه جو عاطفي نا مناسب در خانواده دارند بيشتر از پسراني نيست كه جو عاطفي مناسبي درخانواده دارند .


‏2


‏«‏ فهرست مطالب ‏»


‏عنوان صفحه


‏چكيده :


‏فصل اول ‏–‏ كليات


‏بيان كلي مسئله 1


‏سوال پژوهشي 4


‏فرضيه ها 4


‏تعريف اصطلاحات 5


‏بيان اهداف پژوهش 9


‏فصل دوم - بررسي پيشينه وادبيات پژوهش


‏بررسي آخرين پژوهش هاي انجام شده درزمينه پژوهش حاضر 11


‏بررسي كليه نظريه ها وتئوريهاي درزمينه پژوهش حاضر 22


‏عوامل تعيين كننده جوعاطفي خانواده 25


‏رابطه پدر ومادر بافرزندان 26


‏الگوهاي تربيت فرزندان 29 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله رابطه اعتماد به نفس

خرید آنلاین