دانلود مقاله خودكشي

دانلود مقاله خودكشي

دانلود مقاله خودكشي

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (خودكشي) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 25 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏مقدمه:


‏به نظر مي رسد كه خودكشي خصوصي‏‌‏ترين اقدامي مي باشد كه ممكن است از جانب يك شخص سر بزند، معهذا مناسبات اجتماعي در سبب سازي آن نقش با اهميتي دارند و اين اقدام ناشي از يك برخورد اجتماعي عميق است. و گرچه در ظاهر هدف خودكشي منحصراً نابودي شخص است ليكن همچنين عمل تجاوزكارانه ايست عليه افراد ديگر.


‏مطالعه خودكشي نشان مي دهد كه عمل انسان هراندازه هم كه شخصي باشد تأثير متقابلي روي افراد ديگر هم مي گذارد و اين مؤيد اين مطلب مي باشد كه هر فرد را جدا از قالب اجتماعي اش و به تنهايي نمي توان درك كرد.


‏مسأله خودكشي امروزه جنبة پژوهشهاي علمي پيدا كرده است.


‏در بررسي هاي مسأله خودكشي به اين نتيجه رسيده اند كه تنها انسان مي‏‌‏باشد كه مي تواند مرگ را خود اداره كند و خود را بكشد و اين حقيقت دارد كه برخي از حيوانات تحت شرايط معين رفتارشان طوري است كه منجر به مرگ آنها مي شود اما شاهدي در دست نيست كه اين رفتار حيوانات با آرزوي مرگ باشد و عمل خود نابودي كه با انديشة مردن همراه نباشد خودكشي نيست. (پس انسان است كه مي تواند دست به خودكشي بزند)


‏خودكشي در همه جا ديده مي شود و دوره اي از تاريخ يافت نمي شود كه در آن خودكشي ذكر نشده است افراد كمي پيدا مي شوند كه هرگز افكار خودكشي به ذهنشان خطور نكرده باشد.


‏تعريف روشن اصطلاحات در اين زمينه مسألة اساسي است كه خودكشي نه تنها به معني ‏«‏عمل عليه حيات شخصي‏»‏ بلكه به معني شخصي كه به دست خود مي ميرد و يا شخصي كه تمايل در خودكشي دارد نيز تعريف مي شود معهذا كلمة خودكشي در مورد آسيب رساندن به خود به نحو كشنده نيز بررسي مي


‏‌‏شود. مسأله قصد خودكشي بيشتر در اين دوران مورد توجه قرار گرفته است و سابقاً رسم بر اين بوده كه اين موارد را فقط به عنوان يك خودكشي سرهم‏‌‏بندي شده و بدون توجه به خصوص به جز از نظر يك اختلال رواني درمان مي كردند درحالي كه خودكشي حتماً بررسي به خصوصي را نيازمند است، زيرا اين عمل نمايندة مشكلات با اهميت بسياري است.


‏14-خودكشي


‏خودكشي - Suicide


‏ به معناي نابود كردن و از بين بردن خود، پديده اي است كه ساليان دراز از روابط عشيره اي و سنتي تا روابط پيچيدة شهرهاي امروزي، گريبان بشر را گرفته و در فراز و نشيب تحولات اجتماعي قلب و روح خانواده‏‌‏ها و اجتماع را آزرده است. زندگي شهري، انبوهي جمعيت، عدم تجانس افراد با هم، احساس غربت و تنهايي ناشي از آن، كاهش محبت خانوادگي و رها شدن فرد به سرنوشت خود چشم‏‌‏هم‏‌‏چشميها، پيدا شدن آرزوهاي دور و دراز در زندگي مادي، محروميت در عشق، فقر مادي ‏- در سال 1989 در هندوستان 25470 نفر زن به دليل نداشتن جهيزيه كافي در اثر خودكشي جان خود را از دست دادند. مسؤولان علت اصلي خودكشي در بين زنان گروه سني 18 تا 30 سال را فقر مادي و نداشتن امكان براي تهية جهيزيه دانسته اند (- روزنامه سلام، شماره 87، يكشنبه 24 شهريور ماه 1370) در ازبكستان 76 درصد خودكشيها ناشي از اختلالات خانوادگي و ناراحتيهاي رواني و 24 درصد معلول شرايط ناهنجاريهاي اقتصادي مي باشد. در ضمن آن گروه از زنان ازبك كه اگر از خودكشي جان سالم به در ببرند، با سرنوشت تلختري روبرويند، زيرا آنان از سوي جامعه به عنوان انسانها معلول طرد مي شوند (روزنامه كيهان، شماره 14272، دوشنبه 11 شهريورماه 1370)


‏ و دهها عامل ديگر آنچنان ناراحتيهايي براي افراد فراهم آورده كه فرد تنها راه نجات خود را نابودي خويش جستجو مي كند. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله خودكشي

خرید آنلاین