دانلود مقاله خشونت علیه زنان doc

دانلود مقاله خشونت علیه زنان doc

دانلود مقاله خشونت علیه زنان doc

خشونت علیه زنان doc - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 30


قسمتی از محتویات فایل :


 


1


‏مقدمه:


‏یکی از انواع خشونت ها در جامعه انسانی خشونت در عرصه خانواده است.


‏در خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی یا پذیرش


‏(به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند (ساروخانی ‏–‏ باقر مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ص 136-135)


‏«‏خشونت خانوادگی مبحث جدیدی است که جامعه شناسان و سایر محققان علوم اجتماعی به آن پرداخته اند تا سی سال پیش خشونت در خانواده امری استثنایی تلقی میشد اما بررسی هایی که در سه دهه اخیر انجام شد به این نتیجه ختم شد که خشونت رواج‏ ‏چندانی‏ در میان خانواده ها دارد.نتایج این تحقیقات مشخص کرد که خشونت در خانواده‏ هم در طبقات پایین ، متوسط ، بالا وهم در میان افراد با سواد و کم سواد هم در میان خانواده های دچار بحران و خانواده هایی که به ظاهر شرایط مطلوبی دارند دیده میشود‏»


‏(خشونت خانوادگی-بازتاب ساختار جامعه ‏–‏ دکتر شهلا اعزازی ‏–‏ فرهنگ واندیشه ‏–‏ مجله زنان ش 50)


‏یکی از جامع ترین تعاریف در مورد خشونت خانوادگی را سوزان شکتروگنلی ارائه داده اند.


1


‏مقدمه:


‏یکی از انواع خشونت ها در جامعه انسانی خشونت در عرصه خانواده است.


‏در خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی یا پذیرش


‏(به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند (ساروخانی ‏–‏ باقر مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ص 136-135)


‏«‏خشونت خانوادگی مبحث جدیدی است که جامعه شناسان و سایر محققان علوم اجتماعی به آن پرداخته اند تا سی سال پیش خشونت در خانواده امری استثنایی تلقی میشد اما بررسی هایی که در سه دهه اخیر انجام شد به این نتیجه ختم شد که خشونت رواج‏ ‏چندانی‏ در میان خانواده ها دارد.نتایج این تحقیقات مشخص کرد که خشونت در خانواده‏ هم در طبقات پایین ، متوسط ، بالا وهم در میان افراد با سواد و کم سواد هم در میان خانواده های دچار بحران و خانواده هایی که به ظاهر شرایط مطلوبی دارند دیده میشود‏»


‏(خشونت خانوادگی-بازتاب ساختار جامعه ‏–‏ دکتر شهلا اعزازی ‏–‏ فرهنگ واندیشه ‏–‏ مجله زنان ش 50)


‏یکی از جامع ترین تعاریف در مورد خشونت خانوادگی را سوزان شکتروگنلی ارائه داده اند. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله خشونت علیه زنان doc

خرید آنلاین