دانلود مقاله خشونت

دانلود مقاله خشونت

دانلود مقاله خشونت

خشونت - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 11


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏ خشونت


‏ همانطوركه گفته شد خشونت يك رفتار اجتماعي است كه موجب برخوردهاي نسبتا ً شديد و آسيب رسيدن به مردم مي شود، براين اساس بروز خشونت درافراد داراي عواملي است كه عبارتند از: 1.عوامل بيوليژيكي 2.عوامل اجتماعي 3.عوامل محيطي


‏ -عوامل بيولوژيكي:


‏ افراد خشمگين يا عصباني از نظر بيولوژيكي داراي نقصي مانند نامتعادل بودن هورمونها،حساسيت،بدكاري مغزآمادگي براي خشمگين شدن هستند.


‏ تحقيقات نشان داده كه خشم با ترشح درهورمون فوق كليوي يعني آدرناليني و نوآدرناليني كه انتقال دهنده عصبي نيزهستند ارتباط دارد.


‏ همچنين حساسيت به غذاهاي مخصوص مي تواند سبب شود كه بعضي افراد خشمگين شوند اما چنين حساسيت هايي فقط درافراد كمي خشم را آشكار


‏مي كند.


‏ ساختارهاي مغز در ظهور خشونت، طغيان، حمله، رفتارهاي تخريبي و رفتارهاي دفاعي دخالت دارند.


‏ آسيب هاي مغزي، تومور يا بد كاري مغز ممكن است بعضي اوقات موجب آشكار شدن خشم شوند. به عنوان مثال:((علت اعمال خشونت آميز چارلز ويتمن كه در تكزاس به تيراندازي وحشيانه مي پرداخت وجود يك تومور در ناحيه گيجگاهي او بوده است.))‏1


‏ عامل ديگري كه با پرخاشگري و خشونت ارتباط دارد پايين بودن سطح گلوكز خون است.


‏ 1. ذبيح ا... فرجي، انگيزش، هيجان و واكنش هاي روانتني، (تهران:نشر ميترا، 1375)، ص.59. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله خشونت

خرید آنلاین