دانلود مقاله حافظه و تفکر

دانلود مقاله حافظه و تفکر

دانلود مقاله حافظه و تفکر

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


حافظه و تفکر


پسوند : word (..doc) - صفحه : 39


بخشی از فایل :


 


1


‏حافظه و تفکر


‏فهرست


‏مقدمه


‏فصل اول


‏حافظه


‏کاربرد حافظه


‏فصل دوم


‏تفکر


‏اصول کلی


2


‏مقدمه


‏مطالب و مباحث این تحقیق در زمینه حافظه و تفکر می باشد که مطالب این تحقیق نخست بصورت پراکنده در کتابهای مختلف از استادان نویسندگان و روانشناسان بزرگ و مشهور وجود داشت. تنظیم این مطالب و مباحث و تدوین آنها به صورت یک تحقیق جامع به فرصتی کافی نیاز داشت. مسئولیت های مختلف درسی و مشکلات مختلف چنین فرصتی را محدود می ساخت و این مسئولیت نیز چنان نبود که بتوان از زیر بار آن شانه خالی کرد. پس ما این تحقیق را پذیرفتیم و شروع به گردآوری و تدوین مطالب نمودیم . مندرجات این تحقیق اختصاص به حافظه و تفکر دارد و برای تسهیل در امر مطالعه سعی شد تا از مطالب ساده و تقریبا آشنا استفاده شود. بدیهی است که ما تنها گردآورندگان این تحقیق بودیم و کار اصلی و مهم را نویسندگان و پژوهشگران که نقش اصلی را در پیشبرد علم دارند انجام داده اند.


‏امید است که این تحقیق و کار کوچک مورد پسند خواننده عزیر قرار گیرد.


‏ مریم موسوی


‏نسیم ولی خلفی


‏ آذر ماه 1375 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله حافظه و تفکر

خرید آنلاین