دانلود مقاله تست هوش

دانلود مقاله تست هوش

دانلود مقاله تست هوش

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (تست هوش) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 41 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏تست هوشی گودنیاف (آدمک)


‏دکتر نادری 28/8/66 اختلالات یادگیری


‏آزمون فلورانس گودنیاف در سال 1926 ابداع کرده است و در سال 1926 هم ارائه شد.


‏این آزمون از 3 ساله تا 18 سالگی معتبر است بنا به گفته خود خانم گودنیاف


‏به هر یک از قسمتهای کشیده شده که زیر توضیح آن می آید بر طبق دستور عمل یکنفره تعلق می گیرد و مجموعه نمره از 50 بیشتر نمی شود.


‏مواردی که در آزمون آدمک نمره می گیرد؟‏ تست هوش کودکان


‏سر داشته باشد (وجود سر مشخص)


‏پا ( یک یا دو پا داشته باشد)


‏دست کشیده شده باشد (یک یا هر دو دست)


‏تنه کشیده شده باشد.


‏طول تنه طویلتر از عرض آن باشد (میتواند یک خط ساده باشد)


‏نشلانه ها نمایش داده شود.


‏دستها و پاها به تنه چسبیده باشد (بی تناسب) 1


‏اتصال دستها و پاها به تنه در محل متناسب (با تناسب) 2


‏2


‏ گردن کشیده باشد.


‏گردن به سر و تنه در طول یک خط مستقیم وصل شده باشد.


‏ ‏چشمها باشد (حتی یک خط نانقص)


‏بینی باشد (حتی یک خط به عنوان بینی)


‏دهان کشیده شده باشد


‏بینی و دهان در دو بعد و وسعت باشد


‏سوراخهای بینی نمایش شده باشد (اگر نقطه بگذارد نمره اضافی می گیرد)


‏موهای سر باشد(جزئی ترین موهای)


‏موها کامل کشیده شده باشد (موها بلند باشد یا بر محیط دایر بر روی سر قرار داشته باشد، و خط و خطی و نامشخص نباشد)


‏علامت از لباس کشیده شده باشد. (دکمه ها به شمارش باشد.


‏دو قطعه لباس کشیده شده باشد.( اعضای بدن از خلال آن معلوم نباشد)


‏تمام بدن پوشیده از لباس باشد ( غیر شفاف)


‏چهار قطعه لباس مشخص باشد‏ (کلاه، جوراب، کفش، پیراهن، دستکش و غیره)


‏لباس رسمی باشد (لباس کامل بدون کم و کسر مثلا کت و شلوار نه پیژامه) 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تست هوش

خرید آنلاین