دانلود مقاله تاریخ مشاوره در ایران

دانلود مقاله تاریخ مشاوره در ایران

دانلود مقاله تاریخ مشاوره در ایران

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (تاریخ مشاوره در ایران) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 24 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏تاریخ راهنمایی و مشاوره ایران


‏تاریخ راهنمایی و مشاوره را با توجه به تغییرات حاصل و مراحل اجرایی می توان به سه بخش تقسیم کرد:


‏بخش اول: برنامه ریزی و تمهید مقدمات


‏بخش دوم: تشکیل و گسترش برنامه راهنمایی تا انقلاب اسلامی


‏بخش سوم: برنامه راهنمایی و مشاوره بعد از انقلاب اسلامی


‏بخش اول از سال 1332 تا 1350 یعنی 18 سال را شامل می شود که اقدامات برنامه راهنمایی فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است ، گاه با تمام امکانات کار شروع شده و گاه به حال تعطیل درآمده است.


‏بخش دوم که از سال 1350 تا 1375 را در بر می گیرد برنامه راهنمایی در دوره راهنمایی تحصیلی اجرا شده است. در این مدت اقدامات گسترده و همه جانبه برای تربیت مشاور ، معرفی برنامه و اجرای آن انجام گرفت و طرح های تعمیم برنامه در کلیه مقاطع تحصیلی تهیه شد که به علت مصادف شدن با انقلاب اسلامی اجرای آنها ‏متوقف گردید.


‏بخش سوم از سال ‏1357 تا 1359 در مورد فراز و نشیب های زیادی در برنامه راهنمایی به وجود آمد. بدین ترتیب که از سال 1357 تا 1359 در مورد در مورد توقف یا ادامه برنامه با توجه به دگرگونی ارزش ها و برنامه های آموزشی و فرهنگی مطالعاتی انجام گرفت تا بالاخره در سال 1359 برنامه تعطیل شد. از سال 1357 تا 1359 نیز تغییراتی در اجرا و سازمان مراکز مشاوره انجام گرفت و از جمله مشاوران نیمی از وقت موظف خود را تدریس و نیمی از آن را به انجام خدمات مشاوره اشتغال داشتند. یعنی برنامه به صورت معلم


‏–‏ مشاور تغییر سازمان داد تا بالاخره در خرداد 59 به تعطیلی انجامید.


‏راهنمایی و مشاوره‏ به صورت نصیحت کردن ، پند و اندرز ، امر به معروف و نهی از منکر و اظهار نظر در زمینه های مختلف اعم از ازدواج و یا تصمیم گیری های مختلف در زندگی از سوی بزرگان خانواده ، ریش سفیدان ، روحانیان و سایر افراد مورد وثوق از دیر باز وجود داشته است ولی گام های اولیه راهنمایی به صورت علمی از سال 1332 در ایران پایه گذاری شده است. از سال 1332 تا 1337 اقداماتی که انجام گرفته در زمینه تهیه و اجرای آزمون و در نهایت راهنمایی حرفه ای بوده است.


‏امور راهنمایی و مشاوره


‏راهنمایی و مشاوره ابعاد مختلفی دارد و ایجاب می کند از جنبه های متفاوت مورد مطالعه قرار گیرد. در این فصل مطالب زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت:


‏تربیت مشاور راهنمایی


‏وظایف مشاوران


‏مراکز مشاوره و راهنمایی 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تاریخ مشاوره در ایران

خرید آنلاین