دانلود مقاله تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی

دانلود مقاله تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی

دانلود مقاله تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی


پسوند : word (..doc) - صفحه : 21


بخشی از فایل :


 


‏بسم ا..‏ الرحمن الرحیم


‏عنوان کنفرانس:


‏ تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی


‏نام استاد:


‏جناب آقای دکتر نوابخش


‏نام دانشجو:


‏ سردارتقی زاده


‏رشته و مقطع تحصیلی:


‏ ‏کارشناسی ارشد جامعه شناسی


‏درس:


‏جامعه شناسی علم و تکنولوژی


‏ مقدمه ‏ 1


‏1- دیدگاه های نظری و پژوهش علمی در مورود جنبش های اجتماعی 2


‏2- بسیج‏ ‏جمعی به مثابه عامل ایجاد تغییر فرهنگی 3


‏3- اعتراض و نظام سیاسی 5


‏4- جنبشهای جدید برای منازعات جدید تحت تأثیر علم و تکنولوژی 6


‏5- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب منبع عمل جنبش 8


‏6- نتیجه گیری 11 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی

خرید آنلاین