دانلود مقاله بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم

دانلود مقاله بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم

دانلود مقاله بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم) را ویرایش کنید.


بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم - word (..doc) - دانلود مقاله بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم ,بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم,دانلود دانلود مقاله بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم ,بررسی,تفاوتهای,نسل,جدید,و,قدیم


فایل : filetypetxt


14 صفحه


متن نمونه :


 


1


‏در مورد تفاوت هاي ارزشي نسل قديم و نسل جديد مي توان اظهار داشت كه اصولا وجود تفاوت ارزشي در دو نسل قديم و جديد به خاطر فرايند جامعه پذيري و تفاوت نسبي امري طبيعي به نظر مي رسد، اما آنچه اين ‏«‏امر طبيعي‏»‏ را به ‏«‏معضل اجتماعي‏»‏ بدل مي كند، تبلور تفاوت ارزشي در يك بستر نامساعد و تحت عوامل مختلف است كه مي تواند از ‏«‏تفاوت ارزشي بالقوه‏»‏ به ‏«‏تعارض ارزشي بالقوه‏»‏ بدل گردد و به ناسازگاري بين نسلي دامن زند و همين امر منجر به برو‏ز‏ اختلافات دامنه داري چه در سطح خانواده (والد-فرزند) و چه در سطح جامعه (نوجوان-حاكم) ميان اين دو نسل مي گردد.


‏در پايان اين بخش بايد اين مهم را متذكر شويم كه هدف اين نوشتار تخطئه همه جانبه نسل قديم نيست و قصد نداريم چنان تصويري از نوجوانان ارائه كنيم كه از هرگونه خطا و سهل انگاري مبرا هستند بل هدف غايي آن ارائه تحليلي روان شناختي و جامعه شناختي است تا با رويكردي علمي با يكي از مهمترين معضلات ‏«‏ايران امروز‏»‏ مواجه شويم و بتوانيم راهكارهايي براي ‏«‏ايران فردا‏»‏ فراهم آوريم.


3


‏ب) تحليل روان شناختي:


‏در اين بخش با استفاده از نظرية رشد رواني ‏–‏ اجتماعي ‏«‏اريك هومبورگر اريكسون‏»‏ و با ارائه تحليلي روان شناختي از نوجوانان در پي آنيم، اين نكته را متذكر مي شويم كه نوجوانان در اين سنين با توجه به تغييراتي كه در ساختار رواني و جسماني اش به وقوع مي پيوندد تفاوت هاي معناداري با دوران كودكي خود دارد كه در طول بحث بيشتر به اين مهم مي پردازيم.


‏اريكسون، مفهوم نيروهاي زيستي و فطري فرويد را به عنوان اساس نظريه شخصيت خود به كار برد ولي بر خلاف فرويد، نظريه مرحله اي خود را فراتر از نوجواني و تا بزرگسالي كه در آن افراد بالغ مي شوند گسترش داد. به همين دليل اريكسون، نظريه خود را در مقايسه با مراحل رواني ‏–‏ جنسي فرويد، مراحل رشد رواني ‏–‏ اجتماعي ناميده است.


‏اريكسون براي رشد رواني ‏–‏ اجتماعي هشت مرحله را مد نظر قرار داد. تحولات رشدي از نظر اريكسون در طول يك پيوستار مطابق ‏«‏اصل تكوين‏»‏ رخ مي دهند و اين هشت مرحله صرفاً هشت نقطه از اين پيوستار را نشان مي دهد. اصل تكوين عبارت از اين است كه رشد شخصيت در مراحلي از پيش تعيين شده صورت مي يگرد. رابطه اين مراحل با هم شبيه رابطه طبقات مختلف گلبرگ هاي يك گل است: هر گلبرگ در زماني معين و با نظمي معين باز مي شود كه طبيعت تعيين كرده است. مداخله بيروني در اين نظم طبيعي سبب مي شود كه تماميت رشد گل به خطر افتد. در هر مرحله وظايف رشدي معيني بايد انجام شوند كه ماهيتي رواني 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم

خرید آنلاین