دانلود مقاله اعتیاد2

دانلود مقاله اعتیاد2

دانلود مقاله اعتیاد2

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (اعتیاد2) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 61 صفحه


قسمتی از متن :


 


6


‏مقدمه :


‏سراسر زندگي آدمي پر از خطرات ، مشکلات و سختي ها است يا بهتر بگوييم امتحان است . گاهي فراز و نشيب هايي در مسير زندگي ريا، انسان را به نقطه اي ميرساند ‏که شخص به اد‏امه دادن آن شک مي کند . دردها ، شادي ها و خوشي ها و همه و همه در چارچوب ذهن محدود ما معني مي شوند و به نسبت آگاهي و علم حاضر از طبيعت ، نظام هستي و خويشتن ، ميزان آن کم و زياد مي شود و هر چه شناخت بيشتر باشد عدل را بيشتر مي توان ديد و کمتر تحت تأثير قرار گرفت . مقاله اي را که در پيش رو داريد ، فرازهايي از چگونگي اعتياد به مواد مخدر و راههاي جلوگيري از آن است که با جمع آوري مطالب مختلف به صورت علمي و جامع ديدي واقع بينانه به اعتياد دارد .


‏از طرفي امروز با ديدن آمار و ارقام مربوط به اعتياد و مشکلات ناشي از آن بخصوص در ميان جوانان ، حقيقتي دردناک در برابر ديدگان انسان ظاهر مي شود . حقيقتي که نمي توان در مقابل آن بي اعتنا بود و به سادگي از آن صرف نظر کرد . اعتياد به مواد مخدر به عنوان يک مشکل اجتماعي ، پديده اي است استعماري که علاوه بر آثار ناهنجار و ايجاد زمينه هاي ناسالم اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي مي تواند در ابعاد شخصيتي ، رواني و تربيتي جامعه تأثير بسزايي بگذارد و آن را آلوده کند .


6


‏مقدمه :


‏سراسر زندگي آدمي پر از خطرات ، مشکلات و سختي ها است يا بهتر بگوييم امتحان است . گاهي فراز و نشيب هايي در مسير زندگي ريا، انسان را به نقطه اي ميرساند ‏که شخص به اد‏امه دادن آن شک مي کند . دردها ، شادي ها و خوشي ها و همه و همه در چارچوب ذهن محدود ما معني مي شوند و به نسبت آگاهي و علم حاضر از طبيعت ، نظام هستي و خويشتن ، ميزان آن کم و زياد مي شود و هر چه شناخت بيشتر باشد عدل را بيشتر مي توان ديد و کمتر تحت تأثير قرار گرفت . مقاله اي را که در پيش رو داريد ، فرازهايي از چگونگي اعتياد به مواد مخدر و راههاي جلوگيري از آن است که با جمع آوري مطالب مختلف به صورت علمي و جامع ديدي واقع بينانه به اعتياد دارد .


‏از طرفي امروز با ديدن آمار و ارقام مربوط به اعتياد و مشکلات ناشي از آن بخصوص در ميان جوانان ، حقيقتي دردناک در برابر ديدگان انسان ظاهر مي شود . حقيقتي که نمي توان در مقابل آن بي اعتنا بود و به سادگي از آن صرف نظر کرد . اعتياد به مواد مخدر به عنوان يک مشکل اجتماعي ، پديده اي است استعماري که علاوه بر آثار ناهنجار و ايجاد زمينه هاي ناسالم اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي مي تواند در ابعاد شخصيتي ، رواني و تربيتي جامعه تأثير بسزايي بگذارد و آن را آلوده کند . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اعتیاد2

خرید آنلاین