دانلود مقاله آموزش پرورش ماهی

دانلود مقاله آموزش پرورش ماهی

دانلود مقاله آموزش پرورش ماهی

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


آموزش پرورش ماهی


پسوند : word (..DOC) - صفحه : 29


بخشی از فایل :


 


‏1


‏آموزش ‏پرورش ماهی


‏رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي كه روند رشد ‏تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا ‏حداكثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا ، هدف اصلي اوست


‏ماهي ‏جانوري خونسرد است و جهت حفظ درجه حرارت بدن خود ، مجبور به صرف انرژي نيست ، بدين ‏لحاظ ، يك ماهي نسبت به يك جانور خونگرم ، از لحاظ تبديل مواد غذايي به پروتئين بدن ‏، از كارآيي و استعداد بيشتري برخوردار است


‏تغذيه ماهيان انرژي مورد نياز ماهي ‏از غذا تأمين ميشود ، بهر حال اين انرژي در اصل از خورشيد توليد مي شود . انرژي ‏خورشيد به وسيله گياهاني كه براي ساختن كربوئيدرات ها، انرژي مصرف ‏ ‏مي نمايند، به ‏غذا تبديل مي گردد. جانوران اين گياهان را خورده و انرژي ذخيره شده را جهت انجام ‏فعاليت هاي خود مورد استفاده قرار مي دهند ، بنابراين گياهان بعنوان توليدكنندگان ‏اوليه مواد غذايي شناخته شده اند ، كه اين مواد به صور ديگر تبديل مي گردد و سپس در ‏اختيار ماهيان قرار مي گيرد. در زير بطور فشرده نيازهاي غذايي ماهيان مورد اشاره ‏قرار مي گيرد.


‏تركيبات معدني ماهـيان از مـواد مـعدني بيشماري استفاده مي نمايند ‏كه عناصر ذيل ضرورت بيشتري براي آنان دارد كه عبارتند از : كلسيم ، فسفر ، سديم ، ‏موليبدن ، كلر، منيزيم، آهن، سلينيوم، يد، منگنز، مس، كبالت و روي كه عوامل ياد شده ‏از طريق محصولات جنبي كشتارگاهها همچون پودر ماهي در اختيار ماهيان قرار مي ‏گيرد.


‏2


‏تركيبات آلي كه خود شامل مواد زير هستن‏د: پروتئين ه‏پروتئين ها ‏تركيبات آلي پيچيده اي هستند كه از واحدهاي اسيد آمينه ساخته شده اند و از طريق ‏اسيدهاي ديواره روده به داخل خون جذب و يا جهت توليد انرژي مي سوزند. منابع گياهي و ‏غالباً حيواني در تأمين پروتئين‏ ‏مصرفي ، در جيره غذايي مصرفي ، تغذيه مصنوعي پرورش ‏دهندگان گنجانده مي شود. چربيها ‏اين مواد از واحدهاي اصلي به نام اسيدهاي چرب ‏تشكيل مي شوند . اطلاعات در مورد جزئيات نياز ماهي به چربي در دست نيست، لذا در ‏غذاهاي ويژه مصنوعي اهميتشان در درجه دوم قرار دارد. ئيدرات هاي كربن


‏اين مواد ‏شامل گروه وسيعي از مواد شامل قندها، نشاسته ها و سلولز هستند، ساده ترين ئيدرات ‏هاي كربن، قندها و پيچيده ترين آنها پلي ساكاريدها است . اين مواد غالباً در تغذيه ‏مصنوعي ماهياني به كار مي رود كه از طريق آنزيم آميلاز، قادر به بهره وري از ‏محصولات گياهي هستند. ويتامينها : براي سلامت ماهي ضروري و شامل دو دسته اند


‏محلول در آب كه شامل موارد زير هستند:


‏الف) تيامين كه در غلات و ‏حبوبات و سبزيجات و خميرترش (Yeast) ‏و بافت حيواني يافت ‏ ‏مي شود و كمبود آن باعث كمي ‏رشد و تشنج ها است.


‏ب) پيريدوكسين، كه در خمير ترش، غلات وحبوبات موجود است و ‏كمبود آن كم خوني ماهي را به دنبال دارد.


‏ج) اسيد اسكوربيك كه در سبزيجات و بافت ‏حيواني موجود و كمبود آن باعث خونريزي بافتها‏ ‏ مي شود 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله آموزش پرورش ماهی

خرید آنلاین