دانلود مقاله 1علل فرار دختران از خانه

دانلود مقاله 1علل فرار دختران از خانه

دانلود مقاله 1علل فرار دختران از خانه

1علل فرار دختران از خانه - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 2


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏چكيده


‏چكيده


‏موضوع «علل فرار دختران از خانه»


‏هدف: ‏نشان دادن درستي اين مطلب كه نابسامني جو عاطفي خانواده، ارتباط بين دختر و پسر فقر اقتصادي و فرهنگي خانواده و فشار رواني از جانب مدرسه و مشكلات تحصيلي از علل اصلي فرار دختران از خانه مي باشند.


‏فرضيه هاي تحقيق


‏ نامساعد بودن جو عاطفي خانواده احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.


‏ ارتباط بين دختر و پسر، احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.


‏ فقر اقتصادي احتمال فرار دختران از خانه را افزايش مي دهد.


‏فقر فرهنگي خانواده (سطح تحصيلات والدين، اعتياد والدين و كثرت جمعيت خانواده) احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.


‏احساس فشار رواني از جانب مدرسه و مشكلات تحصيلي، سبب فرار دختران از خانه مي‌شود.


‏براي اجراي تحقيق، تعداد 60 نفر از دختران 15 تا 18 ساله اي كه اقدام به فرار داشتند به عنوان گروه مطالعه و 60 نفر ‏دختران 15تا 18 ساله عادي به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و سپس از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد.


‏نتايج تحقيق


‏نامساعد بودن جو عاطفي خانواده احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.


‏ارتباط بين دختر و پسر، احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.


‏فقر اقتصادي احتمال فرار دختران را از خانه افزايش نمي دهد.


‏فقر فرهنگي خانواده (سطح تحصيلات والدين، اعتياد والدين و كثرت جمعيت خانواده) احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله 1علل فرار دختران از خانه

خرید آنلاین