دانلود مقاله توحید 20 ص

دانلود مقاله توحید 20 ص

دانلود مقاله توحید 20 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


توحید 20 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 19


بخشی از فایل :


 


‏1


‏کلمه ی توحید در فرهنگ اسلامی‏ یک معنای بسیار عالی و بلند و گسترده ای دارد ، دانشمندان‏ ما آن را به توحید در عبادت ، توحید در ذات ، توحید در صفات و توحید در افعال تقسیم کرده اند.


‏برخی از این گروه ها این لفظ مقدس را همچون‏ سایر یدک کشیده و بنام جامعه‏ توحیدی و ارتش توحیدی و ... خواسته اند که آن را نشانه یک سیستم‏ اشتراکی وبی طبقه قرار بدهند. که با مبارزه‏ علمی امام خمینی و دانشمندان و روشن شدن ماهیت خود گروهک ها این لفظ مقدس از دست آن ها نجات پیدا کرد.


‏معانی توحید :


‏توحید یعنی :‏ تنها خدا را ‏«‌‏ملک الناس‏»‏ دانستن ایمان به یگانگی خدا و خدا را یگانه دانستن.


‏توحید یعنی :‏ نفس هوس ها ،‏ کسی که هوس پرست است، از مدار توحید خارج ‏


‏می شود.


‏«‏ افرأیت من اتخذ الله هواه ‏»‏ سوره غاثیه آیه 23 .


‏آری کسانی که تنها از هوس های خود ( نه حق ) پیروی می کند در حقیقت خدای ‏


‏آن ها ‏هوای آن هاست.


‏توحید یعنی : ‏نفی طاغوت ها ، شمار و هدف تمام انبیاء این بوده.


‏«‏ ان اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت ‏»‏ سوره نحل آیه 36‏.


‏2


‏توحید یعنی : ‏نفی نظام طاغوتی ، امام رضا (ع) پس از آنکه مجبور شد ، ولیعهدی مأمون را بپذیرد‏ در جلسه علنی و در برابر تمام مردم شرط کرد که در نظام مأمون ، عزل و نصبی و دخالتی نکند.


‏توحید یعنی : ‏خدا بطلان کشیدن به مقام خط های شرقی و غربی ‏ و رد کردن تمام سیستم هایی که معمولاً از مغزهای‏ افراد خودخواه برخاسته است.


‏توحید یعنی : ‏پاره کردن و قطع تمام روابطی که سبب تسلط و سرپرستی دیگران بر مسلمین است.


‏توحید یعنی :‏ بله قربان نگفتن به هر کسی که دستورش رد خط دستور خدا نیست.


‏توحید یعنی : ‏قبول رهبری کسانی که خدا رهبری آنان را امضاء کرده است.


‏توحید یعنی :‏ تسلیم بودن در برابر دستورات الهی


‏و در خلاصه ‏توحید یعنی :‏ سرکوبی بت های درونی و بیرونی ، بت عنوان ، بت مدرک ، بت مقام ، بت طبیعت‏ بت مال با این معنا که هیچ یک از آن ها مرا از مدار حق و راه حق باز ندارد.


‏توحید یعنی :‏ هیچ وابستگی غیر حق مسیر حرکت مرا تعیین نکند. آنچه که مرا ‏


‏می برد.‏ خدا باشد و آنچه مرای نشانه رضای خدا باشد.


‏اتقاصد توحیدی یعنی در تمام برنامه های‏ تولیدی ‏، مصرفی ، توزیعی ، مدیریت حکم خدا‏ پیاده شود. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله توحید 20 ص

خرید آنلاین