دانلود مقاله اندیشه سیاسی امام 47 ص

دانلود مقاله اندیشه سیاسی امام 47 ص

دانلود مقاله اندیشه سیاسی امام 47 ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (اندیشه سیاسی امام 47 ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 47 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏مقدمه


‏اگر اهتمام بزرگان اندیشه و نظریه پرداز‏ان سیاسی را ارائه تصویری جامع ‏و‏ ‏نمادین و نسبتا منسجم از زندگی و جامعه سیاسی بدانیم می توان روش ‏پژوهش‏ و‏ ‏جستجوی اندیشه این بزرگان را در سه مرحله:


‏1-‏ مشاهده بی نظمی‏، ‏2-تشخیص‏ ‏علل‏، ‏3- ارائه راه حل‏،‏


‏در افکار آنان جستجو و رد یابی کرد. ‏به طور قطع امام‏ ‏یکی از آن بزرگانی است که نه تنها درک و ‏بینشی همه جانبه از سیاست و ‏زندگی‏ ‏سیاس‏ی در اختیار مخاطبان خود قرار می‏‌‏دهند بلکه به دلیل جامع نگری و‏ تام‏ اندیشی خود می کوشند تا این درک و بینش را در چشم انداز و کلیتی هماهنگ و‏ ‏منسجم از حیات انسانی و اجتماعی و همخوان با انسانشناسی فلسفی و اجتما‏عی‏ ‏خود عرضه نمایند. ایشان به دلیل درک منسجم‏، ‏فلسفی و ک‏مال گرایانه خود و با‏ ‏اعتقاد به ساحت های مختلف شناختی‏،‏ ‏ارزشی‏،‏ ‏عاطفی‏،‏ ‏هنجاری و رفتاری در عرصه های مختلف حیات انسانی‏،‏ ‏ضمن در نور دیدن شکاف تجربه گرایانه و الگوی منسجم و هماهنگ با مبانی نظری خود از زندگی سیاسی ارائه می نمایند.


‏رابطه منطقی و منسجم بین ابعاد هستی شناختی و ارزش شناختی یا حکمت ‏نظری‏ ‏و حکمت عملی در اندیشه امام تنها اختصاص به الگو سازی حیات سیاسی نداشت‏ ‏بلکه ایشان جزء معدود نظریه پرداز نی در طول حیات بشر هستند که توانستند‏ ‏مرتبت دوم شکاف‏،‏ ‏یعنی شکاف بین الگو و عمل را با ورود به صحنه سیاست و رهبری پیروزمند ا نه انقلاب اسلامی و تداوم بخشیدن به آن‏،‏ ‏پشت سر گذاشته و ضمن آزمون موفقیت آمیز این الگو و بعضا اصلاح برخی از جزئیات آن‏،‏ ‏نگاه یکپارچه و هماهنگ خود نسبت به حیات سیاسی را کمال بخشند.


‏با این وصف باید به این نکته توجه داشت که دست یابی به اندیشه سیاسی و ‏فلسفه‏ ‏سیاسی حضرت امام به سادگی و با گزینش صرف چند نقل قول از ایشان امکان پذیر نیست. دستیابی به منطق درونی اندیشه ایشان‏،‏ ‏مستلزم باز سازی گفته‏‌‏ها ‏و‏ ‏نوشته‏‌‏های ایشان و تفکیک انگیزه و انگیخته و یا به عبارتی تفکیک زمینه‏‌‏ها ‏و‏ ‏منطق موقعیت گفتار ایشان از جان کلام پیام های وی‏،‏ ‏با عنایت و ‏اشراف به‏ انسانشناسی و مبانی نظری و فکری ایشان‏،‏ ‏اعم از فلسفی‏،‏ ‏کلامی-فقهی و حتی عرفانی است و‏ این امر نیازمند تلاشی بین رشته‏‌‏ای‏ با‏ ‏حظور‏ صاحبنظران و متخصصان مختلف است.و نکته دیگر که مطالعه بین رشته ای در مورد آراء و‏ ‏اندیشه های حضرت امام را دو چندان می کند‏،‏ ‏بیم از انتساب رای و نظر ‏محقق‏ ‏به معظم له است که باید به طور کامل از آن پرهیز کرد.


‏زندگی و اندیشه سیاسی امام خمینی‏(ره)


‏1-زندگی امام خمینی


‏امام خمینی در روز 30 شهریور 1281 ﻫ. ش-24 سپتامبر 1902 م.-‏ ‏در شهرستان خمین به‏ ‏دنیا آ‏مد. پدر ایشان پس از آ ن که سالیانی چند در نجف اشرف‏،‏ ‏علوم اسلامی را فراگرفته و درجه اجتهاد نا یل آمده بود به ایران بازگشت‏.‏ و به علت مبارزه و مقاومت علیه زور‏گویی‏‌‏های اشرار منطقه‏،‏ ‏به قتل رسید.


‏امام خمینی‏،‏ ‏در دوران نوجوانی‏،‏ ‏قسمتی از معارف متداول روز و علوم مقدماتی و سطح حوزه‏ ‏های د ینیه را نزد علمای آن دیار فرا گرفت و در سال 1298ﻫ. ش عازم حوزه علمیه اراک شد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اندیشه سیاسی امام 47 ص

خرید آنلاین