دانلود مقاله امر به معروف و نهي از منكر 43 ص

دانلود مقاله امر به معروف و نهي از منكر 43 ص

دانلود مقاله امر به معروف و نهي از منكر 43 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (امر به معروف و نهي از منكر 43 ص) را ویرایش کنید.


امر به معروف و نهي از منكر 43 ص - word (..doc) - دانلود مقاله امر به معروف و نهي از منكر 43 ص ,امر به معروف و نهي از منكر 43 ص,دانلود دانلود مقاله امر به معروف و نهي از منكر 43 ص ,امر,به,معروف,و,نهي,از,منكر,43,ص


فایل : filetypetxt


43 صفحه


متن نمونه :


 


‏امر به معروف و نهي از منكر


‏جايگاه امر به معروف و نهي از منكر


‏مقدمه


‏قال الله تعالي:


‏«‏... ولتك امه يدعون ال‏ي ‏خير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون‏»‏ ‏. آل عمران، آيه 104


‏.


‏«‏... و بايد از شما مسلمانان برخي، خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و مردم را نيكوكاري امر كرده، از بدكاري نهي كنند و آنان رستگارانند‏»‏.


‏امر به معروف و نهي از منكر در فريضيه بزرگ از فرايض الهي و دو وظيفه مهم از وظايف مسلماني است. همانگونه كه نماز و روزه، خمس، زكات، حج و جهاد از احكام دين و وظايف مسلمين است. اين دو واجب الهي نيز در صورت تحقق از شرايط اسلام و دينداري است.


‏عواملي چون جهل و ناداني نسبت به واجبات و محرمات الهي نشان ضعف و شناخت و اراده و انحراف بينش و عواطف انسان است كه ضعف عقيدتي دو فريضه مهم امر به معر‏وف و نهي از منكر را نشان مي‏‌‏دهد‏.


‏آنچه در پيش رو داريد، تحقيق كوتاهي است در موضوع بررسي جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام كه دربرگيرنده اهميت اين موضوع در جامعه اسلامي مي‏‌‏باشد، اما اينكه چرا اين موضوع براي تحقيق انتخاب گرديد؟ با توجه به حساسيت زمان و تهاجم همه جانبه دشمنان اسلام براي نفوذ و ضربه زدن به آن بويژه از راه تهاجم ‏فرهنگي و با توجه به ضرورت آشنايي بيشتر با مباني فرهنگ اسلامي براي دفاع از اسلام، ضرورت اين تحقيق از اين فريضه الهي روشن مي‏‌‏گردد و بر اساس همين ضروري بود كه رهبر معظم اسلامي، بارها به مسئولان و مردم هشدار داده‏‌‏اند و اهميت اقامه و اجراي اين واجب الهي را براي آنان گوشزد و تبيين نموده‏‌‏اند.


‏امر به معروف و نهي از منكر


‏بنابراين، اين بحث و تحقيق درباره امر به معروف و نهي از منكر براي جامعه اسلامي و مسئولين خصوصاً دانشجويان و فرهنگيان جامعه مفيد و سازنده است و چنانچه بحث امر به معروف و نهي از منكر و شناخت جايگاه اين فرضيه الهي در هم ابعاد و جوانب آن و با تناسب به نيازهاي زمان منطقي مطرح و ارائه گردد و در مقام اجرا به درستي عملي گردد، موثرترين سلاح دفاعي در برابر تهاجم همه جانبه دشمنان اسلام خواهد بود.


‏اكنون با توجه به آنچه كه گذشت، در اين تحقيق سعي شده است در حد توان گامي در اين راه برداشته شود و اهميت و جايگاه اين فريضه الهي روشن گردد. از خداوند توفيق همه را در انجام اين فريضه الهي خواهانيم. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله امر به معروف و نهي از منكر 43 ص

خرید آنلاین