دانلود مقاله امام خمينى + آزادي 45 ص

دانلود مقاله امام خمينى + آزادي 45 ص

دانلود مقاله امام خمينى + آزادي 45 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


امام خمينى + آزادي 45 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 48


بخشی از فایل :


 


‏1


‏امام خمينى و آزاديها


‏در كشور ما، هرچند در نزد روشن فكرها و عالمان آگاه و دل سوز، در رابطه با سرنوشت ايران و اسلام، از آزادى سخن مى‏‏‏رفت، اما كشانيده شدن اين مقوله پرسش انگيز به ميان جامعه و مردم كوچه و بازار، از دوران مشروطيت آغاز گشت. آزاديخواهى و عدالت‏‏‏طلبى در عصر استبداد زده قاجار، بسيارى را دل باخته خويش ساخته و در راه نجات و پديد آوردن حاكميت ملت‏‏‏برانگيخته بود. در اين جهت، نمى‏‏‏توان نقش و تاثير سخنان بيدارگرانه فيلسوف و مفسر بزرگ سيد جمال الدين اسدآبادى را ناديده انگاشت. ‏(1) ‏مخاطبان وى در ميان تحصيل كرده‏‏‏هاى متقدم و متجدد - در داخل و خارج از كشور - به ميزان شايسته‏‏‏اى به خود آگاهى اجتماعى و تاريخى دست‏‏‏يافته، و پس از تبعيد و شهادت او در دوره ناصرى و مظفرى تاثيرگذار بوده‏‏‏اند.‏ (2) ‏به هر حال در طى ساليانى كه بر ما گذشت، همچنان آزادى، ذهن و جان ايرانيان را به خود مشغول داشته و شهيدها برگرفته است.


‏در اين مجال مى‏‏‏كوشيم تا از نظرگاه رهبر فقيد انقلاب ، مفهوم و گستره آزادى را به دست آوريم. بى‏‏‏گمان، جنبش 15 خرداد - كه طليعه حركت دينى - سياسى نوينى در سده اخير تاريخ كشورمان شناخته مى‏‏‏شود - در پى نهضت ملى نفت و انقلاب مشروطيت رخ داده وبى ارتباط با مقوله آزادى خواهى نيست. از اين رو، ضرورت تحليل آزادى از منظر رهبرى نهضت اجتناب ناپذير است. كوتاهى در ارايه مفاهيم معقول آزادى و تحقق آن در ابعاد فردى و جمعى، خواه ناخواه بر روند حركت ملت، تاثيرهاى نامطلوبى نهاده و دين و انقلاب مبتنى بر آن را دچار ابهام و چالش و آسيب پذيرى مى‏‏‏سازد. مشاهده آثار گسست نسلهاى انقلاب، بيش از پيش لزوم پرداختن به آرمان آزادى و روشن گرى نسبت‏‏‏به مرزهاى آن و همچنين اقدام خيرخواهانه اجتماعى در نيل به حقوق شهروندى را آشكار مى‏‏‏گرداند. پيش از نقل سخنان و مواضع رهبرى در رابطه با آزادى، تاملى در گفتارهاى مرتبط با آن خواهيم داشت و از نقد و نظر انديشه ورزان دينى آگاه خواهيم گشت.


‏دكتر على شريعتى، ضمن آن كه آزادى را در نگاه زلال و فطرى مذهب، برخوردار از ژرفايى در خور تقدير تلقى مى‏‏‏كند، در بستر تاريخى و فكرى مغرب زمين، دچار تنگناى معنوى و اجتماعى مى


‏3


‏‏‏نگرد. مى‏‏‏توان آزادى جنسى و فردى را از آن جمله برشمرد.


‏"اين كلمه [آزادى] در مذهب يك بعد بى‏‏‏نهايت عميق دارد، اما در تاريخ و در فلسفه‏‏‏هاى ماترياليستى جديد، معناى خيلى خلاصه شده سطحى و بدون دامنه دارد، به هر حال آزادى يكى از ابعاد اساسى وجود انسان است".‏ (3)


‏بهره گيرى منفى پاره‏‏‏اى از افراد و اقوام بشرى از آزادى، نمى‏‏‏تواند توجيه كننده شيوه استبدادى باشد و موجب سلب آزادى‏‏‏ها - كه بستر ساز استعدادهاى روانى و عقلانى و اجتماعى انسان است - گردد. آفرينش آدمى و آزادى، پيوندى تنگاتنگ داشته و بدون آن نيل به مقام انسان كامل ممكن نيست. پيامبران ابراهيمى با دعوت به توحيد و تقوا، در واقع از سويى آزادگى و آزادى مردم را خواستار بودند و از سويى ديگر، طريق برخوردارى معقول و مقبول از آزادى و اختيار را نماياندند.


‏استاد محمد تقى جعفرى، پس از بررسى مفاهيم رهايى و آزادى طبيعى محض توام با انتخاب هدف، و آزادى تصعيد شده و اختيار، به منظور تعريف آزادى، آن را در كنار حق حيات و حق كرامت، به عنوان حق آزادى مى‏‏‏نشاند.


‏"اين حق[آزادى] مانند حق حيات و حق كرامت از عنايات خداوندى است كه بر بندگانش مرحمت فرموده است. لذا با كمال صراحت مى‏‏‏گوييم: مزاحمت‏‏‏با حق حيات و كرامت و آزادى، در حقيقت مخالفت‏‏‏با مشيت‏‏‏بالغه خداوندى است".‏ (4)


‏از اين منظر متعالى، انسان هنگامى به آزادى معقول دست مى‏‏‏يابد كه در برخوردارى‏‏‏هاى فردى و جمعى خود، به آگاهى و شناخت هدف‏‏‏هاى والاى زندگى انسانى و امكان وصول بدان همه نايل گشته باشد. بدين سان، آزادى زمينه‏‏‏ساز كمال عقلانى و اجتماعى بشر است و نمى‏‏‏توان مردمان را از بركات آن بى‏‏‏نصيب ساخت. هر نوع بينش و كوشش مغاير با حق آزادى انسانها، خلاف فطرت الهى بوده و حيات و كرامت انسانى را دست‏‏‏خوش آسيب مى‏‏‏سازد.


‏استاد مرتضى مطهرى ، با بيان نزاع ميان ارباب كليسا و قدرت از يك سو، و مردم و مصلحان جامعه از ديگر سو، بر سر حاكميت و حقوق انسانى و اجتماعى شهروندان، يادآور مى‏‏‏شود كه : "از نظر فلسفه اجتماعى اسلامى، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسووليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مى 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله امام خمينى + آزادي 45 ص

خرید آنلاین