دانلود مقاله اعجاز قرآن از نظر علوم روز 9 ص

دانلود مقاله اعجاز قرآن از نظر علوم روز 9 ص

دانلود مقاله اعجاز قرآن از نظر علوم روز 9 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (اعجاز قرآن از نظر علوم روز 9 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 9 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


«‏اعجاز قرآن از نظر علوم روز»


‏تهیه کننده : پژمان داعی


‏کد کلاس:11619


‏استاد: عدالت خواه


‏شماره شناسایی: 34803110


2


‏با آنكه مردم عرب در زمان «پيامبر اسلام» صلي الله عليه و اله و سلم حتّي از علوم زمان خودبيبهره بودند و دانشمندان آن زمان نيز در اثر نداشتن وسائل علمي امروز بهخرافات عجيبي مبتلا بودند، مثلاً اعتقاد آنها درباره كره زمين اين بود كه زميندر مركز معيّني ايستاده و افلاك هفتگانه گرد او ميچرخند. و يا زمين غيركروي است و هيچ گونه حركت وضعي و انتقالي ندارد، در چنين شرائطي اگر«پيامبر اسلام» صلي الله عليه و اله و سلم ميخواست قرآن را از جانب خود تدوين كند طبعاً بايد طبقآنچه در ميان مردم معمولي يا نهايت دانشمندان آن زمان شايع بوده بنويسد،نه آنكه مطالبي برخلاف دانشمندان آن روز و موافق علم امروز در كلمات وعبارات قرآن بياورد كه دانشمندان امروز انگشت حيرت به دهان بگيرند.


‏ما در اينجا نمي خواهيم كتابهاي «قرآن و اكتشافات جديد» يا «قرآن از نظرعلومروز» ‏و يا «علم روز و قرآن» و يا «قرآن برفراز اعصار» و يا كتاب «عذرتقصير بهپيشگاهمحمّد صلي الله عليه و اله و سلم و قرآن» ‏و دهها كتاب ديگر از اين قبيل رارونويس كنيم، زيرا بهقول معروف در اين صورت «مثنوي هفتاد من كاغذشود».


‏ولي به ياري پروردگار ميخواهيم چند نمونه از آنچه در بين مردم آنزمان شايع بوده و قرآن برخلاف آنها و طبق علم روز سخن گفته است، براياثبات اعجاز قرآن بيان نمائيم. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اعجاز قرآن از نظر علوم روز 9 ص

خرید آنلاین