دانلود مقاله ازدواج 110 ص

دانلود مقاله ازدواج 110 ص

دانلود مقاله ازدواج  110 ص

ازدواج 110 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 111


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏مقدمه


‏اكثريت قريب به اتفاق مردم، حداقل يك بار در طول زندگيشان ازدواج مي‏‌‏كنند، انتخاب يا عدم انتخاب يك فرد به عنوان همسر يكي از مهمترين تصميم‏‌‏هايي است كه هر شخص در طول زندگيش مي‏‌‏گيرد. زيرا فردي كه به عنوان همسر انتخاب مي‏‌‏شود ت‏أ‏ثير زيادي بر سبك زندگي، نوع تجربيات و احساس خوشبختي شخص در طول زندگي دارد ولي متأسفانه اين مهمترين تصميم زندگي در بسياري از موارد، سريع، آسان و گاهي تقريباً اتفاقي گرفته مي‏‌‏شود. (رضا زاده، 1381)، ازدواج آگاهانه و با برنامه، برج مراقبت زندگي است و ضرورت آن، به ويژه در اين دوران كه زندگي بشر از پيچيدگي‏‌‏ خاصي برخوردار است، پوشيده نيست (همت‏‌‏يار، 1387) شكل‏‌‏گيري اين نظام جديد و به عبارت ديگر هسازي با ازدواج يكي از مشكل‏‌‏ترين وظايفي است كه زوجين بايد به تدريج به آن نائل شوند. در خلال اولين يا دومين سال ازدواج، زوجها بايد به طور طبيعي بتوانند با يكديگر در مسائل مختلف همسازي عمده‏‌‏اي پيدا كنند در صورت ايجاد اين همسازي تنش‏‌‏هاي هيجاني كه غالباً به وجود م‏ي‏‌‏آيند دوره‏‌‏هاي طوفاني گذرايي بيش نخواهد بود (اسكوبل . Schwebel,B


‏ و ديگران، 1990)‏.


‏متأسفانه‏ به همساني متقابل در ازدواج در بسياري از مواقع كار آساني نيست، گواه اين مدعا آمار بالاي طلاق در بسياري از كشورها (مثلاً گاتمن . Gottman,J.M


‏، 1998) و نيز افزايش طلاق در كشور ما در سالهاي اخير است‏3. همت‏‌‏يار، 1387


‏. (حدود صد هزار طلاق در سال 1386).


‏از جمله عوامل اصلي در بروز اين مشكل عوامل شخصي است، كه در اين گستره عوامل بسيار متفاوتي قرار مي‏‌‏گيرد كه بعضي‏ از ‏آنها‏ عبارتند از اختلالات‏ و مشكلات خفيف و شديد رواني (كاهن و همكاران، 1985؛ به نقل از برگ ـ گروس، 1997)، ويژگيهاي شخصيتي منفي (اسكوبل و همكاران، 1990)، عادتهاي نامطلوب رفتاري، سبك دلبستگي ناايمن (هازن


. Hazen, C


‏ و شيور . Shaver, P


‏، 1987؛ كوبك و هازن، 1991؛ به نقل از كولين 1996) ادراكهاي غلط و انتظارهاي غيرواقع‏‌‏بينانه، عدم مهارت مقابله با تنيدگي‏‌‏ها، ارزش‏‌‏ها و اهداف شخصي متفاوت و ... .


‏يكي از عوامل مهم كه در سالهاي اخير به آن توجه شده است و بر روي رضايت زناشويي تأثير دارد تجارب اوليه فرد با والدين و يا نوع رابطه عاطفي فرد با والدين خود در دوران كودكي است كه مي‏‌‏تواند وي را در بزرگسالي تحت تأثير قرار دهد (سيمپسون. Simpson, J,A


‏ و رولز، 1998)


‏طرفداران نظريه دلبستگي. attachment


‏ توجه زيادي به اين مورد داشته‏‌‏اند. اين نظريه معتقد است نوع رابطه مادر ـ كودك در سالهاي اوليه زندگي و ميزان قابليت دسترسي به مادر، ميزان حمايت مادر هنگام احساس خطر، سبك دلبستگي فرد را معين مي‏‌‏كند (فني . fenny. J.A


‏ و نولر . Noller, P


‏، 1996؛ هازن و شيور، 1987). فرويد بر اين باور بود كه دلبستگي نوزاد به مادر به خاطر تغذيه و رفع نياز فيزيولوژيكي است (سانتراك‏ 2 ـ 2)، هارلو . Harlow, H


‏ و زيمرمن . Zimerman


‏ تماس بدني را عامل مهم در ايجاد دلبستگي مي‏‌‏دانند‏ ‏(نقل از لسترام، 2002). سپس بالبي . Bowlby, J


‏(1969، 1973، 1980) مفهوم دلبستگي را از ديدگاه تحولي مورد ارزيابي قرار داد. فوگل . Fugle, a


‏ اظهار مي‏‌‏دارد كه دلبستگي پيوند هيجاني پايدار بين دو فرد است. اينثورث . Ainswarth, M.D.S


‏ سه گروه دلبستگي را در بين كودكان مشخص كرد: اجتنابي . Avoidant


‏، ايمن . Secure


‏ و دوسوگرا . Ambivalent


‏ (اسروف و واترز، 1977). در بزرگسال نيز سه سبك دلبستگي ايمن، اجتنابي و دوسوگرا مشخص شده است. طرفداران اين نظريه معتقدند به احتمال زياد سبك دلبستگي كودك بر اساس الگوهاي عملي دروني از خود و چهره دلبستگي تا بزرگسالي ادامه مي 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ازدواج 110 ص

خرید آنلاین