دانلود مقاله اصحاب کهف 7 ‌ص

دانلود مقاله اصحاب کهف 7 ‌ص

دانلود مقاله اصحاب کهف 7  ‌ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (اصحاب کهف 7 ‌ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..docx) - تعداد 7 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏اصحاب کهف


‏مقدمه


‏در داستان‌های اسلامی ‏اصحاب کهف‏ عده‌ای خداپرست بودند که پیش از اسلام در زمانه‏ٔ‏ پادشاهی کافر با نام ‏دقیانوس‏ زندگی می‌کردند و ایمان خود را مخفی نگاه می‌داشتند. اینان سرانجام از جبر حاکم روزگار به ستوه آمده همراه سگ خود به غاری رفتند. چون به غار رسیدند. خواب ایشان را در ربود پس حدود سیصد سال به خواب اندر همی بودند. و سگ ایشان بر در غار چنان بود که گویی بیدار است. پس از سیصدسال چون برخاستند خود پنداشتند که چند ساعتی بیش نخفته‌اندی. چون به شهر شُدند همه چیز را دیگرگونه یافتند. سرانجام به غار بازگشته و دیگر اثری از ایشان یافت نشد. مردم بر فراز غار آنها ‏مسجدی‏ ساختند.داستان ایشان نسبتاً به‌تفصیل در قرآن آمده‌است. ‏[۱]


‏در بعضی روایات مرتبط با ‏امام زمان‏ شیعیان آمده‌است که «اصحاب کهف» ‏رجعت‏ کرده از یاران وی در ‏آخر الزمان‏ و هنگام ‏ظهور‏ خواهند بود.‏[


‏شرح داستان


‏ ‏خصوصیات‏ ‏داستان‏ ‏را‏ ‏ارباب‏ ‏احادیث‏ ‏و‏ ‏تفاسیر،‏ ‏مختلف‏ ‏ذکر‏ ‏کرده‏ ‏اند‏. ‏و‏ ‏ما‏ ‏شرح‏ ‏این‏ ‏قضیه‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏اینجا‏ ‏طبق‏ ‏روایت‏ ‏وارده‏ ‏در‏ «‏تفسیر‏ ‏علی‏ ‏بن‏ ‏إبراهیم‏ ‏قمی‏ » ‏ذکر‏ ‏می‏ ‏کنیم‏:


‎‏علی‏ ‏بن‏ ‏ابراهیم‏ ‏میگوید‏: ‏حدیث‏ ‏کرد‏ ‏برای‏ ‏من‏ ‏پدرم‏ ‏از‏ ‏ابن‏ ‏ابی‏ ‏عمیر‏ ‏از‏ ‏ابوبصیر‏ ‏از‏ ‏حضرت‏ ‏امام‏ ‏صادق‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏که‏ ‏آن‏ ‏حضرت‏ ‏فرمود‏: ‏سبب‏ ‏نزول‏ ‏سوره‏ ‏کهف‏ ‏این‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏طائفة‏ ‏قریش،‏ ‏سه‏ ‏نفر‏ ‏را‏ ‏بسوی‏ ‏نجران‏ ‏فرستادند‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏یهود‏ ‏و‏ ‏نصاری‏ ‏مسائلی‏ ‏را‏ ‏یاد‏ ‏بگیرند،‏ ‏تا‏ ‏آن‏ ‏مسائل‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏رسول‏ ‏الله‏ ‏سؤال‏ ‏کنند‏.


2


‏آن‏ ‏سه‏ ‏تن‏ ‏عبارت‏ ‏بودند‏ ‏از‏ ‏نضربن‏ ‏حارث‏ ‏بن‏ ‏کلده‏ ‏و‏ ‏عقبة‏ ‏بن‏ ‏ابی‏ ‏معیط‏ ‏و‏ ‏عاص‏ ‏بن‏ ‏وائل‏.


‏این‏ ‏سه‏ ‏نفر‏ ‏حرکت‏ ‏کردند‏ ‏بسوی‏ ‏نجران،‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏نزد‏ ‏علماء‏ ‏یهود‏ ‏در‏ ‏آنجا‏ ‏رفتند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏خواست‏ ‏تعلم‏ ‏مسائلی‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏نمودند‏.


‏علماء‏ ‏یهود‏ ‏گفتند‏: ‏شما‏ ‏از‏ ‏محمد‏ ‏از‏ ‏سه‏ ‏مسأله‏ ‏پرسش‏ ‏کنید؛‏ ‏اگر‏ ‏طبق‏ ‏مدارکی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏نزد‏ ‏ماست‏ ‏به‏ ‏شما‏ ‏پاسخ‏ ‏گفت،‏ ‏پس‏ ‏بدانید‏ ‏که‏ ‏او‏ ‏صادق‏ ‏و‏ ‏راستگو‏ ‏است؛‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏از‏ ‏یک‏ ‏مسألة‏ ‏واحد‏ ‏دیگری‏ ‏نیز‏ ‏سؤال‏ ‏کنید؛‏ ‏اگر‏ ‏مدعی‏ ‏شد‏ ‏که‏ ‏میداند،‏ ‏بدانید‏ ‏که‏ ‏او‏ ‏کاذب‏ ‏و‏ ‏دروغگو‏ ‏است‏!


‏آن‏ ‏سه‏ ‏تن‏ ‏قرشی‏ ‏گفتند‏: ‏آن‏ ‏مسائل‏ ‏چیست‏ ‏؟


‏علماء‏ ‏یهود‏ ‏گفتند‏: ‏از‏ ‏محمد‏ ‏بپرسید‏ ‏که‏ ‏آن‏ ‏جوانان‏ ‏و‏ ‏جوانمردانی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏پیشین‏ ‏بوده‏ ‏اند،‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏میان‏ ‏قوم‏ ‏و‏ ‏اهل‏ ‏شهر‏ ‏خود‏ ‏خارج‏ ‏شدند‏ ‏و‏ ‏غیبت‏ ‏نمودند‏ ‏و‏ ‏خوابیدند؛‏ ‏چقدر‏ ‏خوابشان‏ ‏به‏ ‏طول‏ ‏انجامید‏ ‏تا‏ ‏آنکه‏ ‏از‏ ‏خواب‏ ‏بیدار‏ ‏شدند؟‏ ‏و‏ ‏تعداد‏ ‏آنها‏ ‏چند‏ ‏نفر‏ ‏بوده‏ ‏است؟‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏آنها‏ ‏از‏ ‏غیر‏ ‏آنان‏ ‏چه‏ ‏بوده‏ ‏است؟‏ ‏و‏ ‏داستان‏ ‏و‏ ‏قصة‏ ‏آنها‏ ‏چیست‏ ‏؟


‏و‏ ‏دیگر‏ ‏بپرسید‏ ‏از‏ ‏موسی‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏در‏ ‏وقتی‏ ‏که‏ ‏خداوند‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏امر‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏عالم‏ ‏پیروی‏ ‏کند،‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏تعلم‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏فرا‏ ‏گیرد؛‏ ‏آن‏ ‏عالم‏ ‏که‏ ‏بود؟‏ ‏و‏ ‏چگونه‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏تبعیت‏ ‏کرد؟‏ ‏و‏ ‏داستان‏ ‏او‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏عالم‏ ‏چیست؟‏


‏و‏ ‏دیگر‏ ‏بپرسید‏ ‏از‏ ‏مردی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏گردش‏ ‏بود،‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏محل‏ ‏غروب‏ ‏خورشید‏ ‏تا‏ ‏محل‏ ‏طلوع‏ ‏آنرا‏ ‏بپیمود‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏سد‏ ‏یأجوج‏ ‏و‏ ‏مأجوج‏ ‏رسید؛‏ ‏آن‏ ‏مرد‏ ‏که‏ ‏بود؟‏ ‏و‏ ‏داستان‏ ‏و‏ ‏قصة‏ ‏او‏ ‏چیست‏ ‏؟ 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اصحاب کهف 7 ‌ص

خرید آنلاین