دانلود مقاله ارزشهاي اخلاقي 47 ص

دانلود مقاله ارزشهاي اخلاقي 47 ص

دانلود مقاله ارزشهاي اخلاقي  47 ص

ارزشهاي اخلاقي 47 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 72


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏2


‏فصل اول


‏موضوع علم و ارزشهاي اخلاقي


‏تعريف اخلاق


‏ اخلاق در لغت بمعني خويها و خصلتها و سرشت ها مي باشدكه جمع خلق است و در اصطلاح ، فني است كه بحث از ملكات انسان مي كند كه متعلق به قواي نباتي و حيواني و انساني انسان مي باشد و هم چنين كار اين فن تميز دادن فضائل آن ملكات از رزائلش


مي باشد تا انسان بواسطه آراستن خود به فضائل و خالي كردن خود از رزائل كمال وجودي يابد .


‏2


‏اخلاق :‏


‏« بِمَعني نَفْس الاَفعالِ الَّتي تَسْتَحِقُ المَدْحِ اَوِ لذَّمَّ »


‏اخلاق به افعالي گفته مي شود كه سزاوار ستايش يا نكوهش باشند .


‏ معمولاً در مورد اخلاق گفته مي شود كه ( عبارت است از علم زيستن يا علم چگونه زيستن ) ولي آنچه مربوط به اخلاق است تنها اين نيست كه ( چگونه بايد زيست ) بلكه اين است كه ( براي اينكه با ارزش و مقدس و متعالي زيست كرده باشيم چگونه بايد زيست ) . البته ناگفته ماند كه يك چيز را در تمام اين تعريفات بايد بعنوان اصل موضوع اتخاذ كرد و آن آزادي و مختار بودن است ، يعني اخلاق رسيدن به كمال انساني از راه انجام دادن كارهاي نيك و از بين بردن كارهاي زشت است . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ارزشهاي اخلاقي 47 ص

خرید آنلاین