دانلود مقاله اخلاق اسلامی 14 ص

دانلود مقاله اخلاق اسلامی 14 ص

دانلود مقاله اخلاق اسلامی 14 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (اخلاق اسلامی 14 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 14 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏0


‏اخلاق اسلامی


‏بسم الله الر حمن الر حیم


‏استاد : آقای خدائی


‏دانشجو : محمد یعقوبی


‏شماره دانشجوئی : 4208512361


‏با تشکر و قدر دانی از زحمات شما.


‏زمستان 86


‏1


‏ ‏بخش اول: مبانی اخلاق


‏فصل اول ‏–‏ کلیات


‏مفهوم لغوی واژه اخلاق:


‏اخلاق جمع کلمه خ‏ُ‏لق به معنی سرشت باطنی انسان است و در مقابل آن خ‏َ‏لق به معنی شکل و صورت ظاهری انسان است.


‏تفاوت صفات نفسانی انسان:


‏صفات نفسانی انسان یا ثابت و راسخ است که به آن ‏ملکه‏ گفته می شود و یا زودگذر و موقتی است که به آن ‏حال‏ گفته می شود. اخلاق همان صفات ثابت و راسخ در نفس انسان است.


‏عوامل م‏ؤ‏ثر در اخلاق:


‏دو عامل مهمن که خ‏ُ‏لق و خوی انسان را می سازد‏٬‏عبارتند از:


‏الف) طبیعت یا وراثت و ذات


‏ب) تمرین و تکرار که در نتیجه یادگیری و آموزش به دست می آید.


‏تعریف علم اخلاق:


‏علمی که صفات خوب و بد را معرفی می کند و شیوه تحصیل آنها را آموزش می دهد و از اعمال و رفتار متناسب با آن صفات بحث می کند.


‏5‏- موضوع علم اخلاق:


‏هر علمی درباره چیزی بحث می کند. مثلا‏ً‏ علم پزشکی درباره بدن انسان و روان شناسی درباره رفتار انسان وعلم حساب در موضوع عدد بحث می کند. موضوع علم اخلاق که از آن بحث می شود‏٬‏عبارتست از نفس و جان انسان.


‏6‏- هدف نهایی علم اخلاق:


‏هدف علم اخلاق اسلامی این است که انسان را به اندازه استعداد خود‏٬‏مظهر اسما‏ء‏ و صفات خداوند قرار می دهند‏٬‏ یعنی در روح انسان صفات الهی ظاهر می شود و در این مسیر انسان کامل کسی است که رو به رو محل ظهور همه اسما‏ء‏ و صفات خداوند قرار گیرد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اخلاق اسلامی 14 ص

خرید آنلاین