دانلود مقاله اخلاق 20 ص

دانلود مقاله اخلاق 20 ص

دانلود مقاله اخلاق 20 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (اخلاق 20 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 20 صفحه


قسمتی از متن :


 


2


‏مقدمه


‏دوست ‏داريم زندگى هايمان ، سرشار از صميميت و خونگرمى و صفا باشد.


‏حـريـم انـسـانها و ‏حرمت همگان ، محفوظ بماند و معاشرت هايمان نشاءت گرفته از فرهنگ قرآنى و تعاليم ‏مكتب باشد.


‏و اين ، يعنى زندگى مكتبى


‏پـايـدارى و اسـتـحكام رابطه هاى ‏مردمى ، در سايه رعايت نكاتى است كه برگرفته از حقوق متقابل افراد جامعه ‏باشد.


‏در ايـنـكه چگونه بايد زيست و چه سان با ديگران بايد رابطه داشت ، نكته اى ‏است كه در بحث آداب معاشرت مى گنجد.


‏بـر خـلاف فـرهـنـگ غـربـى ، روح و مـحتواى ‏فرهنگ دينى ما بر پايه ارتباط، صميميت ، تعاون ، همدردى و عاطفه استوار است . جلوه ‏هاى اين فرهنگ بالنده نيز در دستورالعملهاى اخلاقى اسلام ديده مى شود.


‏زنـدگـى ‏مـكـتبى ، در سايه شناخت اين رهنمودها و به كار بستن آنها در صحنه هاى مختلف ‏زنـدگـى اسـت ، نـه بـا شـعـار و ادعـا. به هر ميزان كه معيشت و معاشرت ما با اين ‏گونه هـدايـتـهـاى ديـنى در مقوله رفتار، هماهنگ باشد، به همان اندازه زندگيهايمان ‏مكتبى است . مسلمان بايد به گونه اى در چهارچوب اصول و سنن فرهنگ دينى خودش زندگى ‏كند كه بـا شـهـامت و افتخار، بتواند امضاى دين را پاى همه رفتارش بگذارد و زندگيش ‏برچسب اسلام داشته باشد و الگوى اسلامى را بر زندگى خويش در خانه و جامعه ، سايه ‏افكن سازد.


‏آداب برخورد، ديد و بازديد، رفت و آمدهاى خانوادگى و دوستانه ، نحوه ‏گفتار و رفتار بـا اقـشـار مـخـتـلف ، دوسـتـى و حـد و حـدود آن ، مراعات آن ، ‏مراعات حقوق ديگران ، ادب و سـپاس و احترام ، از جلوه هاى بارز اخلاق معاشرت است . ‏اين گونه رابطه هاى اجتماعى ، با عنوانهاى مختلف و در شرايط گوناگون انجام مى گيرد. ‏گاهى به صورت صله رحم است ؛ در ارتباط با اقوام و بستگان . گاهى نام عيادت به خود


2


‏مى گيرد؛ در مورد بيماران . گـاهى نسبت به برادران و خواهران دينى ، عنوان زيارت مى ‏يابد، گاهى با همسايگان اسـت ، گـاهـى بـا مـسـتـمـنـدان . گـاهـى هـم بـر مـحـور ‏اطـعـام اسـت و گـاهـى بـه شكل مسافرتهاى دور و نزديك و بردن هديه و آوردن سوغات ‏سفر. گاهى هم براى شركت در مجلس عقد و عروسى يا مشاركت در مراسم سوگ و تسليت گويى ‏است


‏بـه هـر حـال ، هـمـه ايـنها نوعى رابطه و معاشرت است و نشان دهنده منش ‏انسانى و فرهنگ اخـلاقـى هـر فـرد. اسـلام نـيز در اين باره بسيار سخن گفته و ‏رهنمود داده است كه در اين كتاب ، گوشه اى از معارف و آموزشهاى دين در اين زمينه ها ‏را مرور مى كنيم


‏بـاشـد كـه فرهنگ خودى و هويت دينى را پاس بداريم و با افتخار ‏و سربلندى و رها از سـلطـه فـرهنگى بيگانه و با تكيه بر رهاورد مكتب و وحى ، زندگى ‏و روابط خويش را بر پايه ارزشهاى برگرفته از قرآن و اهل بيت (عليهم السلام )، سامان ‏بخشيم و براى نسلهاى آينده هم ادب و اخلاق را ميراث بگذاريم .


‏آنـچـه پـيش روى ‏شماست مجموعه اى است از رهنمودهاى اخلاق دينى در معاشرت با ديگران كه نخست ، در ‏سالهاى 78 ـ 1376 در مجله پيام زن با عنوان اخلاق معاشرت انتشار يافت و اينك با ‏اندكى بازنگرى تقديم مى گردد.


‏تعریف اخلاق


‏علم‏ ‏اخلاق‏ ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏فنى‏ ‏كه‏ ‏پيرامون‏ ‏ملكات‏ ‏انسانى‏ ‏بحث‏ ‏مى‏‏‏كند،‏ ‏ملكاتى‏ ‏كه‏ ‏مربوطبه‏ ‏قواى‏ ‏نباتى‏ ‏و‏ ‏حيوانى‏ ‏و‏ ‏انسانى‏ ‏اوست،‏ ‏به‏ ‏اين‏ ‏غرض‏ ‏بحث‏ ‏ميكند‏ ‏كه‏ ‏فضائل‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏رذائلش‏‏‏جدا‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏معلوم‏ ‏كند‏ ‏كدام‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏ملكات‏ ‏نفسانى‏ ‏انسان‏ ‏خوب‏ ‏و‏ ‏فضيلت‏ ‏و‏ ‏مايه‏ ‏كمال‏ ‏اوست،‏ ‏وكداميك‏ ‏بد‏ ‏و‏ ‏رذيله‏ ‏و‏ ‏مايه‏ ‏نقص‏ ‏اوست،‏ ‏تا‏ ‏آدمى‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏شناسائى‏ ‏آنها‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏فضائل‏ ‏بيارايد،‏ ‏واز‏ ‏رذائل‏ ‏دور‏ ‏كند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نتيجه‏ ‏اعمال‏ ‏نيكى‏ ‏كه‏ ‏مقتضاى‏ ‏فضائل‏ ‏درونى‏ ‏است،‏ ‏انجام‏ ‏دهد‏ ‏تا‏ ‏دراجتماع‏ ‏انسانى‏ ‏ستايش‏ ‏عموم‏ ‏و‏ ‏ثناى‏ ‏جميل‏ ‏جامعه‏ ‏را‏ ‏بخود‏ ‏جلب‏ ‏نموده،‏ ‏سعادت‏ ‏علمى‏ ‏و‏ ‏عملى‏‏‏خود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏كمال‏ ‏برساند‏.‏ ‏ترجمه‏ ‏تفسير‏ ‏الميزان‏ ‏جلد‏ ‏1 ‏صفحه‏ ‏558 ‏علامه‏ ‏سيد‏ ‏محمد‏ ‏حسين‏ ‏طباطبائى‏ 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اخلاق 20 ص

خرید آنلاین