دانلود مقاله احادیث اهل بیت نبوت 85 ص

دانلود مقاله احادیث اهل بیت نبوت 85 ص

دانلود مقاله احادیث اهل بیت نبوت  85 ص

احادیث اهل بیت نبوت 85 ص - word (..docx) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..docx)


تعداد صفحه : 80


قسمتی از محتویات فایل :


 


1


‏چکید‏ه


‏و اینک به ارمغان ‏در این مسیر‏ ‏ هرچه گل داغ هر سنبل سپیده ‏


‏ ‏هر جا که دیده ام ‏ ‏ با داس هر‏ ‏کدام بهر تو چیده ام‏ ‏ ‏- موسوی گرمارودی «من شریعی ام» دفتر دوم نشریه ی فلق ص 84.


‏و تو ای مظ‏ل‏وم تاریخ،‏ ‏ای پیشوای محروما‏ن، ای حامی زحمتکشان ، ای انقلابگو‏ی ‏ پیروز ، امشب که می خوابم : شاید آخرین شب هجران باشد ، هجران مشتاقان ،مشتاقان محروم ، برای فرزندانمان خواهیم سرود که ما باغبانان که عمری چشم براه گذاشته ایم تا تو بیایی و با مژگان دیدگانمان فرش ‏راهت را ج‏ا‏رو کنیم ، نشستیم و تو نیامدی ، ای صاحب دعوت محمدی(ص‏)‏ ، ای وارث هیبت عسگری.


‏از ولادتت تا آمدن و ظهور مبارکت نوشتیم که انگار سال ظهور را درک کرده و علائم حتمی و غیر حتمی را شاهد بوده ایم‏ ‏و حتی ظهور و قیام شما ‏ر‏ا و نهضت عظیم و پر میمنتتان را و برخی از اقدامات و کارهای شما را ‏در اجتماعات دیده ایم .‏ ‏دیدیم که چگونه کائنات آسمان و‏ ‏زمین با شما هماهنگ و قوای مادّی و معنوی به چه کیفیت ‏یاریت می کنند !‏ ‏چگونه بر مسند حکومت و رهبری تمامی بشر قرار می گیری و چگونه بر هر وجب زمین حکم می رانی ! ‏ ‏وامّا‏ ‏ای کسانی که این نوشته را خواندید در شیپورهای آماده باش خویش ، فریاد «العجل یا صاحب الزمان » را حتی بگوئی دورترین ستا‏ر‏ه ها هم برسانید . آخر آنها هم منتظرند ، تکوین در‏ ‏انتظار‏ ‏است ، تشریع ‏مترصّد‏ است،‏ ‏جهان چشم براه است‏. ‏حماسه سر دهید که او می آید ، او باید


2


‏بیاید و این وعده ی خداست پس اینک، اسب ها را زین کنید، س‏لاح‏ها را آماده کنید ، چکمه ها را پوشیده،آستینها را بالا بزنید. آماده باشید شاید که تا لحظاتی چند او شما را بخواند، او بیاید او به پیش ‏و شما به دنبال ... راستی آیا وضوی شهارت گرفته اید، عطر زده اید؟‏ ‏لاله هایتان‏ را‏ آورده اید ؟ و در آخر تمامی کلاماتی که صادقانه از دل برآمد و بر‏ ‏صفحه نشست را به پیشگاه خدای عز‏ّ‏وجل‏ّ‏ و ذخیره اولیای‏ ‏زمان‏ ‏مهدی موعود تقدیم می کنم‏ ‏و‏ ‏امید‏ ‏توفیق برای همگان دارم .


‏والسّلام


‏در پایان از همه کسانی که ما را در این زمینه یاری دادند تشکر ‏می‏ کنیم مخصوصاً مدیریت محترم آموزشگاه و‏ ‏معاونین و‏ ‏خانم امینی که شرایط و امکانات را در ‏این‏ زمینه فراهم نمودند.


‏اهدا


‏مطالبی که بر سطر کاغذ آورده شده احادیث اهل بیت نبوت است و از صدق دل هدیه به محضر پاک امام زمان (عج) می کنیم و آرزو داریم که مورد تایید ایشان قرار بگیرد و جالب توجه شیعیان آن‏ ح‏ضرت باشد.


‏ان شاءالله


‏مقدمه 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله احادیث اهل بیت نبوت 85 ص

خرید آنلاین