دانلود مقاله احكام ولايي در حكومت علوي 35 ص

دانلود مقاله احكام ولايي در حكومت علوي 35 ص

دانلود مقاله احكام ولايي در حكومت علوي 35 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (احكام ولايي در حكومت علوي 35 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 35 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏احكام ولايي در حكومت علوي


‏سيدجواد ورعي


‏مقدمه‏


‏احكام حكومتي و احكام اوليه‏


‏احكام حكومتي (ولايي)‏


‏الف) احكام اداري ـ سازماني‏


‏ب) احكام اجتماعي‏


‏1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلي‏


‏عفو بازماندگان جنگ جمل‏


‏تخريب اماكن فتنه و فساد‏


‏2ـ مبارزه با خرافات‏


‏اخراج قصه سرايان از مسجد‏


‏برخورد با پيشگويان‏


‏شكستن نهادهاي يهوديان‏


‏3ـ برخورد با انحرافات فكري و عملي‏


‏مبارزه با صوفيگري‏


‏شكوه از رواج بدعتها‏


‏4ـ مبارزه با انحرافات اخلاقي‏


‏جداسازي معابر عمومي‏


‏جلوگيري از نشستن مردان در معابر عمومي‏


‏مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه‏


‏5ـ برخورد با تخلفات اجتماعي‏


‏ج) احكام اقتصادي‏


‏1ـ جعل ماليات‏


‏2ـ تعيين مقدار جزيه و خراج‏


‏3ـ معافيت مالياتي‏


‏4ـ تحليل خمس و انفال‏


‏5ـ پرداخت بدهي بدهكاران و نياز فقيران‏


‏6ـ رونق اقتصادي‏


‏7ـ نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي‏


‏8ـ مبارزه با محتكران‏


‏9ـ ايجاد محدوديت شغلي‏


‏10ـ قيمت گذاري اجناس‏


‏11ـ ضمانت بعضي از مشاغل‏


‏12ـ ضرب اولين سكه اسلامي‏


‏13ـ پذيرش پرداخت زكات به اختيار مردم‏


‏د) احكام قضايي‏


‏1ـ حدّ سارق بيت المال‏


‏2ـ مجازات منكران رسول خدا(ص)‏


‏3ـ سپردن بدهكار به طلبكاران‏


‏4ـ عفو سارق‏


‏جمع بندي و نتيجه گيري‏


‏مصلحت فرد يا جامعه؟‏‏مقدمه


‏امام علي(ع) در دوران حكومت كوتاه خود، جز به حاكميت اسلام و اجراي احكام و قوانين


آن نمي انديشيد تا در پرتو آن "عدالت در جامعه" برقرار شده و مردم در جامعه اي سالم و عادلانه


به "رشد و كمال معنوي" نايل شوند. هر چند موانع فراواني از سوي افراد و جريانات مختلف


ايجاد شد و حضرت براي رسيدن به هدف مقدس فوق، توفيق كامل نيافت، اما گفتار و سيره او را


در اداره جامعه، الگوي روشني براي مسلمانان، بلكه بشر به ارمغان گذاشت.


‏احكام و دستورهايي كه از سوي حضرت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي و


اقتصادي و يا نظامي صادر مي شد، در يك دسته بندي كلي دو گروهند:


‏گروه اول: ‏دستورهايي كه بر اساس آيات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق


حكم شرعي انجام مي شد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله احكام ولايي در حكومت علوي 35 ص

خرید آنلاین