دانلود مقاله آزادي در انديشه امام خميني 13 ص

دانلود مقاله آزادي در انديشه امام خميني 13 ص

دانلود مقاله آزادي در انديشه امام خميني 13 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (آزادي در انديشه امام خميني 13 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 13 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏آزادي در انديشه امام خميني(ره)


‏عبد الوهاب فراتي


‏الف ـ روايت امام خميني از مسئله آزادي در غرب‏


‏ب ـ نقد امام خميني بر مسئله آزادي در ايران دوره پهلوي‏


‏ج ـ امام خميني و مفهوم آزادي‏


‏د ـ امام خميني و ارزش آزادي‏


‏هـ ـ امام خميني و انواع آزادي‏


‏1. امروزه آزادي در كنار مفاهيمي مانند جامعه مدني و دموكراسي و نيز نحوه تعامل آن ها ‏


‏با دين, به مهم ترين سؤال و مشغله موجود در حوزه انديشه سياسي اين مرز و بوم مبدل ‏


‏شده اند. بي ترديد, آزادي در مفهوم امروزينش, مفهوم جديدي است كه سابقه اي در ‏


‏تاريخ انديشه ديني ندارد; به ديگر سخن, ما نمي توانيم براي تحليل چنين واژه اي از ‏


‏واژگان اختيار و يا حرّيت استفاده كنيم. آزادي فلسفي تحت عنوان اختيار و تفويض در ‏


‏مقابل جبر, از مباحث ديرين كلام و فلسفه اسلامي است. آزادي عرفاني كه رهايي از ‏


‏تعلقات دنيوي است نيز در انديشه عرفاني مسلمانان, سابقه اي طولاني دارد و بيش تر با ‏


‏عنوان حريت و آزادي مورد توجه قرار مي گيرد. آزادي حقوقي با عنوان حرّ در مقابل عبد ‏


‏نيز گرچه در فرهنگ اسلامي, جايگاه اصيلي ندارد, اما با توجه به وجود (عبيد) و (اماء) ‏


‏در عصر تشريع, مباحث متعددي را در آثار فقهي به خود اختصاص داده است.


‏البته ممكن است كسي در تحليل مفهوم آزادي, آن را مبتني و يا حتي متأخر از اختيار ‏


‏قرار دهد و با انجام اصلاحاتي, روايتي اسلامي از آن, ارائه كند, لكن نمي توان بين


‏|125|آزادي در مفهوم فلسفي آن و آزادي در مفهوم مدرن و تجويزي اش, تلازمي منطقي برقرار


كرد. بوده اند عالماني كه با قبول مبناي فلسفي جبر و يا شبهه جبر, از جهت سياسي,


آزادي خواه شده اند (نظير مرحوم آخوند خراساني در نهضت مشروطيت) و يا اين كه با نفي


چنين مبنايي و طرفداري از اختيار تكويني آدمي, اين گونه آزادي هاي اجتماعي و سياسي


را موجب هدم دين دانسته اند(نظر شيخ فضل الله نوري).


‏2. ‏ديدگاه امام خميني در باب آزادي در واقع بازتابي از روايت ايشان از واقعيت و نه مفهوم


آزادي در مغرب زمين و نيز واكنشي در قبال وارداتي بودن اين پديده در ايران است. به


عقيده امام, آزادي به مفهوم امروزين, مفهومي جديد دارد كه از دوران مشروطه به اين سو


وارد كشورمان شده و صبغه بومي و اسلامي ندارد. اين كه آزادي در غرب چه تعاريفي


دارد و در چه مفهومي به كار مي رود, اجزا و عناصر تشكيل دهنده آزادي در دستگاه


فلسفي غرب چيست? سؤال هايي است كه ايشان دغدغه پاسخ گفتن به آن ها را نداشته


است آن چه امام خميني را وا مي داشت تا به نقد آزادي بپردازد ورود برخي از نمادهاي


فسادانگيز آزادي به ايراني بود كه خود در ذيل مستبدترين دولت, توان نفس كشيدن


نداشت. نمادي از آزادي كه نه با هويت ايراني سازگاري داشت و نه هم با هنجارهاي ديني


تطابق مي كرد. از اين رو, امام خميني با كشاندن اين پديده به حوزه بايدها و نبايدهاي


اخلاقي و ديني, تلاش نمود تا در چهارچوب شريعت به آزادي مفهومي جديد بخشد و از


معايب وارداتي آن جلوگيري نمايد.‏الف ـ روايت امام خميني از مسئله آزادي در غرب


‏نگاه منتقدانه امام خميني به آزادي در غرب مبتني بر سه جزء است:


‏اوّلاً: ‏آزادي در غرب "مخالف سنن انساني" و "مخالف با اخلاق" است و در حصار


محدود كننده قواعد و قوانين قرار نمي گيرد. ‏[1]‏


‏ثانياً: ‏اگر چيزي به نام آزادي هم وجود داشته باشد, صورتي صرف است و عينيتي


‏|126|ندارد, چرا كه نفي آزادي در هر دو شعبه مدرنيسم "ماركسيسم و ليبراليسم" در قالب هاي


ديكتاتوري حزب كمونيست و استبداد نژاد پرستانه اكثريت وجود دارد, به گفته


امام خميني: 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله آزادي در انديشه امام خميني 13 ص

خرید آنلاین