دانلود مقاله طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان) 40 ص

دانلود مقاله طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان) 40 ص

دانلود مقاله طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان) 40 ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان) 40 ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 41 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏2


‏طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان‏ (جنوب خراسان)


‏ واژگان کليد‏ی‏:


‏ قال‏ی‏ بلوچ- طرح ها‏ی‏ قال‏ی‏ بلوچ- نقشمايه ها‏ی‏ قال‏ی‏ بلوچ- رنگبند‏ی‏ قال‏ی‏ بلوچ خراسان‏ چکيده:


‏ اقوام هفت گانه بلوچ، کرد، عرب، ترک، فارس، چارايماق و سيستان‏ی‏ به دليل شرايط خاص سياس‏ی‏ و طبيع‏ی‏ در طول تاريخ در مناطق مختلف استان ها‏ی‏ خراسان رضو‏ی‏ و جنوب‏ی‏ سکونت گزيده اند. اين اقوام توليدکننده قاليهايي هستند که بلحاظ دارا بودن ويژگيها‏ی‏ مشترک در بازار جهان‏ی‏ فرش به نام قال‏ی‏ بلوچ خراسان شناخته شده اند. طرح ها و نقوش، نقشمايه، رنگها‏ی‏ کاربرد‏ی‏ و همنشين‏ی‏ رنگ ها در اين قاليها به هم شباهت بسيار‏ی‏ دارد در اين مقاله تلاش گرديده با بهره گير‏ی‏ از طرح تحقيقات‏ی‏ شناسايي، ريشه ياب‏ی‏ و احيا‏ی‏ نقوش قال‏ی‏ بلوچ خراسان ضمن معرف‏ی‏ طرح ‏ها‏ و نقوش و نقشمايه ها‏ی‏ قال‏ی‏ بلوچ خراسان در خصوص رنگبند‏ی‏ و همنشين‏ی‏ رنگها در اين قال‏ی‏ بحث و بررس‏ی‏ به عمل م‏ی‏ آيد.‏ ‏ مقدمه:


‏ قال‏ی‏ ايران درختي است كه ريشه درژرفناي كويرداردوبلنداي سرشاخه هاي آن به ارتفاعات البرزميرسد.ميوه شيرين اين درخت تنومند قرنهاست كه مورد توجه جهانيان قرارگرفته است! آنان نام ايران را با فرشهايش و قالي را توام با نام ايران شناحته و ميشناسد! قاليبافي در اير‏ان‏ نقطه تقاطع فرهنگ تاريخ و اقتصاد محسوب ميگردد! چراكه در بسياري از مناطق روستائي، عشايري و شهري علاوه بر آنكه فرشبافي از بعد هنري نيازهاي دروني بشر را برطرف مي نمايد، در ايجاد اشتغال، افزايش درآمد سرانه ملي و صدور فرهنگ ملي و اسلامي نقش بسزائي داشته و دار


‏2


‏د‏. لذا همگي ما به فرش مديون هستيم و مي بايست در حد توان به معرفي فرشهاي ايراني بپردازيم! يكي از مهمترين ويژگيهاي قالي ايراني تنوع آن است. محققي همچون فورد(p.r.j.ford‏) براين نكته تاكيد مي نمايد كه فرشهاي ايراني آنقدر متنوع هستند كه بسياري از طرحها و نقوش آن ناشناخته است. قاليبافي درايران نزد اقوام مختلف از محبوبيت فوق العاده اي برخوردار است كه در اين بين خراسان همواره يكي از مهمترين مراكز بافت قالي بوده است. اين استان كه زماني از يك طرف به استان سغد و از طرف ديگر به خوارزم ختم ميگرديده از ديرباز تاكنون هموار‏ه‏ يكي از مهمترين قطب هاي توليد فرش بوده است .


‏ هجوم ازبكها، افاغنه و مغولها و تاخت و تاز اين اقوام و در بسياري از موارد ويران نمودن شهرهاي بزرگي همچون نيشابور و كاشمر نتوانسته است رشد هنرهاي سنتي بويژه قاليبافي را در خراسان متوقف نمايد و همواره عليرغم وجود بحرانهاي مختلف در مقاطع متعدد تاريخي اين ه‏نر‏- صنعت از رشد خوبي برخوردار بوده است. تنوع سبكهاي بافت ، طرحها و نقوش و اقوام و قبائلي كه دراستان خراسان به شغل قاليبافي اشتغال دارند نيزبسيارزياداست، در حاليكه در شمالي ترين نقطه استان طرحها ونقوش زيباي تركمن بافته ميشود وهر يك از شهرهاي استان طرح ونقش ‏ويژه‏ اي دارند، درسراسرمرزمشترك خراسان باافغانستان وتركمنستان واستان سيستان وبلوچستان دستبافته هايي توليدميگرددكه با عنوان فرشهاي بلوچي در بازارهاي داخلي و خارجي به فروش ميرسد. اين دستبافته هاي عشايري و روستائي بسيار سحرآميزاست و طرحهايش دريچه اي است به سوي شناخت فرهنگ اقوام مختلفي كه در اين نواحي زندگي مي كنند.


‏ طرحها و نقوش فرش دستباف انعكاسي از باورها، اعتقادات، مشاهدات، آرزوها، آرمانها و بطور كلي فرهنگ بافندگان مي باشد.


‏ عليرغم جايگاه بسيار مهم قالي بلوچ خراسان دركلان فرشهاي ايراني شرقي متاسفانه اطلاعات دقيق كارشناسي وسامان يافته اي درباره طرحها و نقوش ، نقشمايه ها و موتيفها، رنگبندي آنها ( منجمله تعداد و تنوع رنگها و همنشيني رنگها ) وجود نداشت، لذا طرح شناسايي، ريشه ي 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان) 40 ص

خرید آنلاین