دانلود مقاله فرش اطراف تهران (ورامین) 14 ص

دانلود مقاله فرش اطراف تهران (ورامین) 14 ص

دانلود مقاله فرش اطراف تهران (ورامین) 14 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


فرش اطراف تهران (ورامین) 14 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 14


بخشی از فایل :


 


‏1


‏2


‏دانشگاه علم و هنر


‏ دانشكده هنر و معماري اردكان


‏مربوط به درس :


‏جغرافیای فرش ایران


‏موضوع تحقيق:


‏فرش اطراف تهران (ورامین)


‏نام استاد:


‏جناب آقای مهندس اشعاری


‏دانشجو:


‏فاطمه عمیدی


‏بهار88 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله فرش اطراف تهران (ورامین) 14 ص

خرید آنلاین