دانلود مقاله طراحي لباس 50 ص

دانلود مقاله طراحي لباس 50 ص

دانلود مقاله طراحي لباس 50 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (طراحي لباس 50 ص) را ویرایش کنید.


طراحي لباس 50 ص - word (..doc) - دانلود مقاله طراحي لباس 50 ص ,طراحي لباس 50 ص,دانلود دانلود مقاله طراحي لباس 50 ص ,طراحي,لباس,50,ص


فایل : filetypetxt


51 صفحه


متن نمونه :


 


1


‏بنام خداوند جهان‏‌‏آفرين


‏طراحي چيست؟


‏هنر طراحي سابقة بسيار كهن دارد. قديمي‏‌‏ترين طرحها مربوط به دوراني مي‏‌‏شود كه بشر در غارها زندگي‏‌‏مي‏‌‏كرد. نمونه‏‌‏هايي از اين طرح‏‌‏ها در غارهاي اسپانيا و جنوب فرانسه، روش طراحي بشر اوليه را به ما روشن‏‌‏مي‏‌‏سازد. ابزار كار طراحان غارنشين از استخوان حيواناتي كه براي تغذيه شكار‏‌‏مي‏‌‏كردند تهيه‏‌‏مي‏‌‏شد.


‏انسان و طراحي:


‏طراحي بيان تصويري فرد از حالات و ذهنيّات دروني و يا نمايش واقعيات بيروني با مفهومي خاص است. به عبارت ديگر طراحي را مي‏‌‏توان به يادداشتهاي تصويري شبيه‏‌‏كرد كه حاوي افكار و ذهنيات ما مي‏‌‏باشد در واقع عاملي كه انسان را وادار به طراحي مي‏‌‏كند ديدن و يا احساس تصوراتي است كه در ذهن آنها موج‏‌‏مي‏‌‏زند. انسان دردوران كودكي تمايل به طراحي را در خود احساس مي‏‌‏كند. كودكان با خط‏‌‏خطي‏‌‏كردن ديوار يا كاغذ، اين تمايل به طراحي را در خود احساس‏‌‏مي‏‌‏كنند و بروز‏‌‏مي‏‌‏دهند و با اين عمل انديشه و تخيل خود را به تصوير مي‏‌‏كشند.


‏كودك با اين وسيله سخن‏‌‏مي‏‌‏گويد. و آنچه را كه حس‏‌‏كرده و نمي‏‌‏تواند بازبان بگويد به وسيلة خط و رنگ بيان مي‏‌‏كند.


‏ابزار و وسايل طراحي:


2


‏وسايل عمده‏‌‏اي كه در طراحي به كارمي‏‌‏روند به سه گروه زير طبقه‏‌‏بندي مي‏‌‏شوند.


‏الف) سطوح اثرپذير


‏ب) وسايل و ابزار اثرگذار


‏ج) ابزار و وسايل فرعي و كمكي


‏الف) سطوح اثرپذير:


‏پيش از پيدايش كاغذ طراحان آثار خود را روي ديوارة غارها، پوست حيوانات، پوست درختان و يا روي سنگها و تپه‏‌‏هاي بزرگ نقش‏‌‏مي‏‌‏بستند ولي در اثر تغييرات جوي به مرور زمان فرسوده‏‌‏شده و از بين رفته‏‌‏است. از زماني كه كاغذ به وسيله ‏«‏ تساي‏‌‏لون‏»‏ ‏اختراع‏‌‏شد وسيله تازه‏‌‏اي براي نگارش و طراحي مطرح‏‌‏گرديد. كاغذ عبارت‏‌‏است از ورقه‏‌‏اي نازك كه از الياف گياهي ساخته‏‌‏مي‏‌‏شود ودر حال‏‌‏حاضر به دو صورت ‏«‏ شيت‏»‏ و ‏«‏ رول‏»‏ عرضه‏‌‏مي‏‌‏شود. كاغذ شيت در ابعاد بزرگ به فروش مي‏‌‏رسد كه با توجه به نوع مصرف به وسيله دستگاه برش كاغذ به قطعه كوچكتر تقسيم مي‏‌‏شوند. بافت و جنس كاغذها نيزمتفاوت بوده و هريك براي ابزار خاصي مناسب است. انواع كاغذها عبارتند از:


‏كاغذ پوستي ـ كاغذ كاهي ـ كالك ـ كاغذ گراف ـ كاغذ سفيد نازك ـ كاغذ زبرـ برّاق گلاسه و نيم گلاسه ـ كاغذ مكنده ـ انواع مقواها، سفيد و رنگي و مقواي پاستل در رنگهاي مختلف، مقواي ماكت و...


‏ب) ابزار ووسايل اثرگذار: 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله طراحي لباس 50 ص

خرید آنلاین