دانلود مقاله صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص

دانلود مقاله صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص

دانلود مقاله صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص) را ویرایش کنید.


صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص - word (..doc) - دانلود مقاله صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص ,صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص,دانلود دانلود مقاله صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص ,صادرات,فرش,ایران,و,اقتصاد,مدرن,ایران10,ص


فایل : filetypetxt


11 صفحه


متن نمونه :


 


‏1


‏2


‏دانشگاه علم و هنر


‏ دانشكده هنر و معماري اردكان


‏مربوط به درس :


‏اقتصاد فرش ایران


‏موضوع تحقيق:


‏صادرات فرش ایران ‏و اقتصاد مدرن ایران


‏نام استاد:


‏جناب آقای مهندس عابد


‏دانشجویان:


‏فاطمه عمیدی


‏عذرا مختاری


‏بهار88 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص

خرید آنلاین