دانلود مقاله زیبایی شناسی در هنر اسلامی 34 ص

دانلود مقاله زیبایی شناسی در هنر اسلامی 34 ص

دانلود مقاله زیبایی شناسی در هنر اسلامی 34 ص

زیبایی شناسی در هنر اسلامی 34 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 34


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏1


‏دانشگاه علم و هنر


‏ دانشكده هنر و معماري اردكان


‏مربوط به درس :


‏هنر و تمدن اسلامی1


‏موضوع تحقيق:


‏زیبایی شناسی در هنر اسلامی


‏هدف : بررسی زیبایی شناسی در هنر اسلامی از نظر فرم


‏نام استاد:


‏جناب آقای اشعاری


‏دانشجویان:


‏ندا زمانی نژاد


‏زینب مهمدی


‏بهار88


‏2 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله زیبایی شناسی در هنر اسلامی 34 ص

خرید آنلاین