دانلود مقاله خط و تذهيب و نقاشي در اسلامى 20 ص

دانلود مقاله خط و تذهيب و نقاشي در اسلامى 20 ص

دانلود مقاله خط و تذهيب و نقاشي در اسلامى 20 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


خط و تذهيب و نقاشي در اسلامى 20 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 22


بخشی از فایل :


 


‏1


‏شناسنامه گزارش


‏نام گزارش:


‏خط ، تذهيب و نقاشي در اسلام‏نام دانش‏ـ‏ج‏ـ‏و‏: ‏ ‏محمد اصفهانكلاتي


‏نام استاد‏:‏ ‏آقاي نجفي


‏ساعت و روز درس:


‏شنبه ‏–‏ 17-19


‏سال تحصيلي 86-87


‏ ‏ ‏دانشگاه ازاد اسلامي گرگان


‏3


‏خط و تذهيب و نقاش‏ي در اسلام‏ى


‏خط ‏:


‏به بيان قرآن زبان و خط ودايعى‏اند الهى در انسان كه آدمى با آن از اسماء الله حكايت‏مى‏كند و به معرفت الله نائل مى‏گردد‏ (4) ‏.آيات متعددى در قرآن ناظر بر مراتب فوق است:


‏الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان‏ (5)


‏،اقرء و ربك الاكرم الذى علم بالقلم،علم الانسان ما لم يعلم‏ (6)


‏،ن و القلم و ما يسطرون‏ (7)


‏،قال علم آدم الاسماء كلها يا آدم انبئهم‏باسمائهم فلما نباهم باسمائهم‏ (8) ‏.


‏قاضى احمد قمى در گلستان هنر در باب قلم پس از ذكر حديث‏«اول خلق الله القلم‏»ابياتى چنين مى‏آورد:


‏هستى ز قلم رقم پذيرست زو شمع قلم فروغ گيرست سروى است قلم به باغ ادراك سايه ز رقم فكنده بر خاك


‏او مى‏نويسد قلم يا نباتى است‏يا حيوانى.قلم حيوانى همان قلم موى نقاشان است كه‏سپرسازان مانى فرهنگ و جادو طرازان ختاى و فرنگ به دستيارى آن اورنگ نشين‏كشور هنر و نقشبندان كارخانه قضا و قدرگشته‏اند،اما قلم كتابت نباتى است‏حسب الاشاره‏كثير البشارة منتخب جريده موجودات و منتخب حضرت واجب بالذات نبى عربى‏محمد الابطحى عليه و آله افضل الصلوات و اكمل التحيات كه فرموده‏«من كتب‏بحسن الخط بسم الله الرحمن الرحيم داخل الجنة به غير الحساب‏».قاضى در ادامه از قول‏حضرت مولا على(ع)مى‏نويسد كه غرض از حسن خط-نه هيمن لفظ بود و حرف و نقط: 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله خط و تذهيب و نقاشي در اسلامى 20 ص

خرید آنلاین