دانلود مقاله تصوير سازي كتاب كودك 30 ص

دانلود مقاله تصوير سازي كتاب كودك 30 ص

دانلود مقاله تصوير سازي كتاب كودك  30 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (تصوير سازي كتاب كودك 30 ص) را ویرایش کنید.


تصوير سازي كتاب كودك 30 ص - word (..doc) - دانلود مقاله تصوير سازي كتاب كودك 30 ص ,تصوير سازي كتاب كودك 30 ص,دانلود دانلود مقاله تصوير سازي كتاب كودك 30 ص ,تصوير,سازي,كتاب,كودك,30,ص


فایل : filetypetxt


27 صفحه


متن نمونه :


 


‏1


‏شخصيت سازي (چهره) :


‏1- (نمكي) : ‏دختري از خانوادة مرفه در زمان گذشته. استفاده كردن از حالتهاي مختلف چشم‏‌‏هاي ريز و شيطون براي نشان دادن شيطنت بيشتر و حالتهاي ابروهايش نشانگر احساسات دروني است :


‏مانند : شادي،غم، زندگي، اندوه، تعجب و زيركي است همچنين موهاي فرفري نمايانگر جذابيت و جنسيت اوست.


‏تزيين نه فقط در دنياي بچه‏‌‏ها بلكه در دنياي بزرگترها، اشاره به زيبا پسندي آنها دارد.


‏مثل (گل سركوچولو در بالاي سر نمكي كه به زيبايي موهاي او كمك كرده است يا فورم گوشواره‏‌‏ها كه با حالتهاي او هماهنگ است. طبق نظرية روانشناس و فيلسوف غربي كانت و شوپنهار كه زيبايي را به چهار دسته تقسيم مي‏‌‏كند. عبارتند از :


‏زيبايي از لحاظ كيفيت = چيزي است كه به موجب خرسندي ‏انسان مي‏‌‏گردد و هيچ نفع مادي هم در آن نيست مثل : زيبايي گل


‏زيبايي از لحاظ كيفيت = چيزي است كه به موجب خرسندي همگان مي‏‌‏گردد. بدين معني كه وقتي كسي چيزي را زيبا دانست، انتظار دارد ديگران نيز آن را زيبا بدانند.


‏از لحاظ نسبيت = زيبايي چيزي است كه در اجزاي آن تناسب و هماهنگي وجود داشته باشد.


‏2


‏از لحاظ جهت = چيزي است كه موجب خرسندي ضروري است يعني كسي كه چيزي را زيبا دانست ديگران را هم ملزم مي‏‌‏داند كه آن را زيبا بدانند.


‏همچنين اين فيلسوف و روانشناسان معتقد است كه زيبايي صفتي است كه موجب مي‏‌‏شود دارندة آن قطع نظر از فوايد ‏و منافعش خوشايند گردد و در انسان سير شهودي غير ارادي و حالتي خوش، دور از نفع و‏ سود برانگيزد. ‏ ‏- دادبه، اصغر. كليات فلسفه. (تهران : اننشارات دانشگاه پيام نور، 1385. ص 216)


‏2- (عروسك نمكي) : ‏صميمي و مهربان است، اندامش راحتي حمل و نقل او را مي‏‌‏رساند پيچش موي او همخواني با موهاي ‏صاحبش دارد. براي ايجاد يك حس مشترك بين نمكي و عروسكش اندام عروسك طوري طراحي شده است كه به نظر بيايد مادر نمكي براي او دوخته است.


‏3- (غول) :


‏توضيحي راجع به غول : اين موجود افسانه‏‌‏اي مانند شخصيت‏‌‏هاي پري دريايي يا ديو 2 سر و يا خوش آشام و ... است.


‏ما از موجودات تخيلي به اين دليل استفاده مي‏‌‏كنيم كه موجوداتي ناشناخته‏‌‏اند. پس غول ما هم در اين داستان از اين قاعده مستثني نيست و مي‏‌‏توانيم افسانه‏‌‏هايي از آنها درست كنيم. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تصوير سازي كتاب كودك 30 ص

خرید آنلاین