دانلود مقاله تاريخچه پوستر 82 ص

دانلود مقاله تاريخچه پوستر 82 ص

دانلود مقاله تاريخچه پوستر 82 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (تاريخچه پوستر 82 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 73 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏تاریخچه پوستر


‏اگر ریشه واژه پوستر را بررسی کنیم می بینیم پوستر به معنای چاپار یعنی ارسال سریع آگهی و اعلان لغت پوستر که معنی آگهی، اعلان و دیوارکوب است. سرچشمه پوستر را به زمانی نسبت می دهند که در یکی از ضیافتهای بزرگ بالتازار، آرشیتکت برزگ جهان، اندیشه و خواسته خود را با نوشتن صحبتهای مربوط به پیامبر بر روی آشکار کرد در دایره المعارف (کولیزر) آمده است که یکی از قدیمی ترین پوسترهای شناخته شده مجموع قوانین حمورابی است. د ردایره المعارف آمریکا از پوستری صحبت می شود که ا جنس پاپیروس و مربوط به 146 سا لقبل از میلاد است. در این پوستر مشخصات دو برده فراری از چنگ الکسلندر بزرگ و قول پرداخت پاداش در صورت پیدا کردن آنها وجود دارد هنرهای مدرن و بردزلی که خیلی معتمولی بود در خدمت (Poplowet children, Beautiful people)‏ و مواد مخدر قرار گرفت. این مساله باهث شد که فرهنگ سنتی کنار گذاشته شو وهنر جدید و استیل گرافیکی جای آن را بگیرد. آفیش های بردزلی در اکثر فوشگاهها به فروش می رسید. در سال 1964 این مساله باعث شد مردم پوستر را یکاثر هنری خیلی ارزان و پیش پا افتاده به حساب بیاورند. مهمترین آفیش های این استیل مدرن به وسیله (مایکل انگلیش) و (مایکل ویموت) که شریک یکدیگر بودند در اینتر نشنال تایمز) منتشر شد.


‏3


‏همچنین پتانسیل رو به رشد تولیدات صنعتی وضرورت مبادله کالا میان کشوهای مختلف جهان سبب پیدایش و شکل گیری تبلیغات تجاری شد. گرچه در تبلیغ کالا و سرویسهای خدماتی که در (کلام) و (تصویر) نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند، لیکن درآغتز از آرم و رنگهای خیره کننده درتبلیغات اثری نبود. رفته رفته دراواسط قرن نوزدهم ویژگی های طرح های گرافیک و کلاسیک دچار تغییراتی شد. دراینزمان هدف عمد تبلیغات جلب افکار و توجه همگان برای خرید کالا و سبقت از رقبای ارائه کننده همان کالا بود، رقابت بین تولید کنندگان وعرضه کنندگان کالاها و خدمات به رقابت میان آگهی هایی که عرصه می کردند تبدیل شد. درواقع باید گفت آنچه که در این رقابت برنده یا بازنده می شود خود محصول نبود بلکه نحوه ارائه محصول بود این تلاشهای سبقت جویانه میان دست اندر کاران تبلبغات باعث شد اولاً تبلیغات ارائه شده از طرف تولید کنندگان به مکانیسم مؤثرتر ومفید تر منجر شد و ثانیاً نگرش به آن به شکل یک مسئله فرعی و کم اهمیت از بین رفته و به عنوان یک موضوع روانشناسانه مطرح می شود. هم چنین دراین زمان سعی می شد تا تأثیر بصری رسانه های تبلیغاتی را به شکل هدفدار افزایش دهند د راواخر پایان قرن نوزدهم طرحهای تبلیغاتی با روحی واقعاً زنده پا به عرصه وجود گذاشتند، طراحان ، زیادی با توجه به تحولات ایجاد شده در دهه بپنجاه به تقدیر و ستایش از ویژگیهای پوستر ‏پرداختند. در این دوره علی رغم محدودیتهای آکار، پوستر که ابزاری حساس و با ارزش بود دیدگاههای هنرمند را در مورد واقعیات بیان می نمود. درنتیجه پوستر بدونه آنکه خطری متوجه هدایت اصلی اش بشود ویژگیهایی را کسب کرد که تا قبل از آن تنها مشخصات یکی از اشکال سنتی هنر را دارا بود. به این ترتیب پوستر از قید و بندها رها و محرک اندیشه وفکر شد ومحتوای آن نوع وسیعی از تعابیر و تفاسیر رابه وجود آورد. پوستر ، وسیله پیوند حرف و تصویر وتأثیر متقابل آنها شد. ارتباط متقابل این دو، ترکیبی بی همتا وابزاری پرکشش از ویژگیهای هنری با جذابیت اجتماعی وسیع بوجود آورد واختصار گریز ناپذیر همراه با امکان تعبیر وتفسیر، باعث تشویق بسیاری از هنرمندان د رانتخاب پوستر به عنوان تنها وسیله مهم اعتقادات هنری آنها شد. چنین دیدگاهی نسبت به چوستر دو جانبه بوده و کیفیت آن را تحت الشعاع قرار می دهد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تاريخچه پوستر 82 ص

خرید آنلاین