دانلود مقاله تاثیر معنویت بر خوشنویسی 13 ص

دانلود مقاله تاثیر معنویت بر خوشنویسی 13 ص

دانلود مقاله تاثیر معنویت بر خوشنویسی 13 ص

تاثیر معنویت بر خوشنویسی 13 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 10


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏10


‏1


‏به نام خدا


‏هنر در تمدن(1)


‏موضوع: تاثیر معنویت در خوشنویسی


‏هدف : آشنایی بیشتر با معنویت در خوشنویسی


‏نا م استاد :


‏آقای محمود اشعاری


‏گرد آورندگان:


‏شیما سربندی فراهانی


‏زهرا فروزه


‏پاییز 87


‏فهرست


‏چکیده.............................‏..‏.......................3


‏مقدمه.................................‏..‏...................4


‏2


‏11


‏خوشنویسی و معنویت......................‏.........‏............5


‏تقدس خوشنویسی و جایگاه آن درعرفان اسلامی...‏.....................‏.‏7


‏نتیجه........................................‏..‏.‏....‏.....‏..13


‏منابع و مآخذ.............................‏......‏...‏.‏.........‏..14


‏چکیده


‏خوشنویسی هنری است که می تواند ذوق و استعداد و انرژی افزوده جوان در راستای بسیار زیبایی قرار داده و بدین ترتیب با به کمال رساندن پیام های هنری و جنبه های اجتماعی ،معنویت را در جامعه گسترش دهد


‏بر كسی پوشيده نيست كه در ميان عرصه‌های هنر اسلامی خوشنويسی از آن جهت حائز اهميت است كه اين هنر در دامان قرآن كريم پا به عرصه وجود گذاشته، چنانكه اين هنر مقدس رابطه‌ای نزديك با طهارت روح، تهذيب نفس و جاودانگی وجدان خوشنويس دارد.


‏همراهی هنر خوشنويسی با مضامين دينی، فرهنگی، اخلاقی، عرفانی و كتابت قرآن كريم عامل و زمينه اعتلای اين هنر را فراهم آورده و اين هنر جزيی از دين و فرهنگ است و با كلام وحی و مفاهيم آن ارتباط دارد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تاثیر معنویت بر خوشنویسی 13 ص

خرید آنلاین