دانلود مقاله نقش پروتئین ها در رژیم غذایی 11 ص

دانلود مقاله نقش پروتئین ها در رژیم غذایی 11 ص

دانلود مقاله نقش پروتئین ها در رژیم غذایی 11 ص

نقش پروتئین ها در رژیم غذایی 11 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 11


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏1


‏نقش ‏پروتئین ‏ها در رژیم غذایی


‏پروتئین ها مواد مغذی اصلی هر ‏سلول ‏زنده هستند. در ساختمان آنها نه تنها ‏کربن‏، ‏هیدروژن ‏و ‏اکسیژن ‏وجود دارد، بلکه ‏ازت ‏و گاهی ‏گوگرد ‏نیز موجود می باشد.


‏پروتئین‏ها ‏مسئول انجام اعمال گوناگونی هستند. نقش آنها از تشکیل ماده انقباضی عضلات گرفته تا ‏ساختن بعضی از ‏هورمون ‏ها، ‏آنزیم ‏ها و ‏آنتی کورها، تبدیل انرژی شیمیایی به کار و ‏انتقال ‏اکسیژن ‏و ‏هیدروژن ‏متنوع می باشد.


‏ویژگیهای فیزیکو‏–‏ شیمیایی پروتئین ها


‏الف) از ‏هیدرولیز پروتئین ها ‏اسیدهای آمینه ‏بدست می آید.


‏تعداد ‏اسیدهای آمینه ‏بیست عدد می باشد که بعضی از ‏آنها «اساسی» هستند که عبارتند از : ‏لیزین, ‏تریپتوفان ‏فینل آلائین, ‏متیونین, ‏ترئونین, ‏لوسین ‏و ‏والین ‏و چون ‏بدن ‏انسان ‏قادر نیست آنها را بسازد، حتماً باید توسط غذا تأمین گردند.


‏ب ) ‏با ترکیب اسیدهای آمینه با هم، پلی پپتیدها بوجود می آیند. از ترکیب پلی پپتیدها با ‏هم، تعداد قابل توجهی مولکول پروتئین حاصل شود.


‏متابولیسم اسیدهای آمینه


‏اسیدهای آمینه شکل نهایی ‏متابولیسم ‏پروتئین ‏ها هستند، قا‏بل انتشار بوده و شامل مواد ساده‌‏ای است که مصارف مختلفی دارند:


‏الف) ذخیره موقتی در ‏بافت ها


‏ب) ‏سنتز پروتئین ‏ها: با اسیدهای آمینه بافتهای ‏مختلف، پروتئین ها سنتز می شوند.


‏2


‏ج) ‏دز آمیناسیون – ‏ترانس آمیناسیون: ‏با سوختن اسید آمینه، بعد ‏از آنکه اسید آمینه عامل آمینی (NH2) ‏را از دست داد، یک ‏اسید ‏چرب ‏باقی می ماند که حدوداً 90 درصد انرژی موجود در اسید آمینه را در بر می ‏گیرد و در زمان کمبود انرژی یا مصرف بیش از حد پروتئین، اسید آمینه پس از دست دادن ‏ازت خود می سوزد.همچنین اسیدهای آمینه در بدن با جا به جا کردن ‏ازت ‏(‏ترانس آمیناسیون) به یکدیگر تبدیل می ‏شوند.


‏مقدار مورد نیاز ‏پروتئین ‏برای یک ورزشکار


‏پس از اینکه فرد ورزشکار از میزان انرژی مورد نیازش ‏اطلاع کافی به دست آورد، بایستی 15 تا 17 درصد میزان انرژی را به دست آورده ، تقسیم ‏بر عدد 4 کند ، عدد به دست آمده گرم پروتئین مورد نیاز ورزشکار است که باید از طریق ‏غذا در طول روز تامین شود. برای ورزشکارانی که نیاز به افزایش حجم عضلات دارند، از 17 ‏درصد و برای دیگر ورزشکاران از 15درصد انرژی، برای محاسبه پروتئین مورد نیاز ‏باید استفاده کرد.


17 – 15 ‏درصد میزان انرژی مورد نیاز ورزشکار (تقسیم بر) 4 = ‏گرم پروتئین مورد نیاز ورزشکار


‏منابع غذایی پروتئین ها


‏پروتئین ‏ها بخشی از ترکیبات مواد غذایی هستند که با مقدارهای مختلف در آنها موجودند.


‏پروتئین ‏های دارای منشاء حیوانی کیفیت خوبی دارند. با وجود این بعضی از مواد غذایی گیاهی «‏حبوبات، ‏غلات‏، ‏نان...) ‏دارای مقادیر کمی پروتئین هستند که ارزش حیاتی آنها پایین تر از پروتئین های حیوانی ‏است، اما به مقدار آنها جالب توجه هستند. در مورد منابع غنی از پروتئین بطور کامل ‏توضیح می دهیم: 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله نقش پروتئین ها در رژیم غذایی 11 ص

خرید آنلاین