دانلود مقاله عضلات بدن 50 ص

دانلود مقاله عضلات بدن 50 ص

دانلود مقاله عضلات بدن 50 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (عضلات بدن 50 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 51 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏عضله‏‌‏هاي اصلي پشت


‏عضله‏‌‏هاي اصلي پشت مي‏‌‏توانند به دو بخش مياني و جانبي تقسيم شوند. آن به وسيله نيام سينه‏‌‏اي كمري به مهره‏‌‏ها و زائده‏‌‏هاي عرضي چسبيده‏‌‏اند. اين آرايش از جدا شدن عضلات از پشت جلوگيري مي‏‌‏كند. مانند زه يك كمان، زماني كه پشت باز ميشود.


‏مسير مياني


‏مسير مياني در شيار بين زائده خاري و زوايد عرضي قرار دارد و آن را مي‏‌‏توان به سه قسمت تقسيم كرد: گروه‏‌‏هاي عضلاني خاري كه هر دو منشأ و محل اتصال آن روي زوائد خاري است.


‏گروه عضلاني خاري كه منشأ آن روي زوائد عرضي و سر متحرك آن روي زوائد خاري است و گروه عضلاني عرضي خاري كه از زوائد خاري منشأ مي‏‌‏گيرند و به زوائد عرضي متصل مي‏‌‏شوند.


‏شكل 31 ـ 3. عضله مربع كمري


‏2


‏در سيستم عضلاني مهره‏‌‏اي، ما عضله‏‌‏هاي بين مهره‏‌‏اي را تشخيص مي‏‌‏دهيم كه در ناحيه كمري و گردني تنها از زوائد خاري مهره مجاور عبور مي‏‌‏كنند و در ناحيه سينه‏‌‏اي عضله‏‌‏هاي مهره‏‌‏اي كه بر روي چندين زائده خاري متصل شده‏‌‏اند وجود دارند. عضله‏‌‏هاي كوتاهتر نسبت به عضله‏‌‏هاي طويل‏‌‏تر در قسمتهاي عميق‏‌‏تر قرار دارند.


‏سيستم خاري عرضي (تصوير 32 ـ 3) از بالا به ترتيب به عضله‏‌‏هاي زير تقسيم مي‏‌‏شوند:


‏1. عضلات چرخاننده بزرگ و كوچك


‏2. عضله چند سر


‏3. عضله نيم خاري كه يك بخش گردني و يك بخش مهره‏‌‏اي دارد.


‏سيستم عرضي خاري شامل عضلات‏‌‏ مهره‏‌‏اي رأسي و مهره‏‌‏اي گردني است (شكل 33 ـ 3).


‏شكل 32 ـ 3. نمايش سيستم خاري عرضي


‏عضله مهره‏‌‏اي رأسي


‏منشأ: زائده خاري مهره‏‌‏هاي بالاي سينه (T1-T3‏) و پائين گردن (C3-C7‏) 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله عضلات بدن 50 ص

خرید آنلاین