دانلود مقاله شنا آموزش 60 ص

دانلود مقاله شنا آموزش 60 ص

دانلود مقاله شنا آموزش  60 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (شنا آموزش 60 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 66 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏آموزش شنا


2


‏بهترين سرگرمي مؤمن شنا کردن است ( پيامبر اکرم ‏(ص) )


‏به فرزندان خود شناکردن و تيراندازي بياموزيد‏ ‏( پيامبر اکرم‏ (ص) ).


‏1- ‏تاريخچه


‏شواهد ‏باستان شناسي نشان مي دهند كه قدمت شنا و شنا كردن به 2500 سال قبل از ‏ميلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن هاي آشور و يونان و روم باستان باز ‏مي گردد. آنچه از گذشته  آموزش شنا مي دانيم بر اساس يافته هايي است ‏كه از « حروف تصويري » هيروگليف مصريان به دست آورده ايم. يوناني هاي ‏باستان و رومي ها شنا را جزو برنامه هاي مهم آموزش نظامي خود قرار داده ‏بودند ، و مانند الفبا يكي از مواد درسي در آموزش مردان بوده است. شنا در ‏شرق به قرن اول قبل از ميلاد باز مي گردد. ژاپن جايي است كه شواهد و ‏مداركي از مسابقات شنا در آن وجود دارد. در قرن هفدهم به دستور رسمي ‏حكومتي شنا به صورت اجباري در مدارس تدريس مي شد‏ .


‏مسابقات سازمان يافته شنا در قرن 19 ‏ميلادي قبل از ورود ژاپن به دنياي غرب شكل گرفت. از قرار معلوم مردم ‏ساحل نشين اقيانوس آرام‏ ‏، به كودكان هنگامي كه به راه مي افتادند يا حتي ‏پيش تر شنا مي آموختند. نشانه هايي از مسابقات گاه و بي گاه ميان مردم ‏يونان باستان وجود دارد و همچنين يكي از بوكسورهاي معروف يونان شنا را به ‏عنوان تمرين در برنامه ورزشي خود گنجانيده بود. رومي ها اولين استخرهاي ‏شنا را بنا كردند و گفته مي شود كه در قرن اول پيش از ميلاد « گي يس مي سي ‏ينس‏ Gaiusmaecenas


‏» ‏اولين استخر آب گرم را ساخت.


‏برخي عدم تمايل ‏اروپائيان به شنا را در قرون وسطي ترس از گسترش و سرايت عفونت و بيماري ‏هاي مسري مي دانند از طرفي شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد در سواحل ‏بريتانياي كبير در اواخر قرن 17 ميلادي از شنا در آب به عنوان وسيله اي ‏براي درمان استفاده مي شود. البته تا پيش از قرن نوزدهم شنا به عنوان ‏تفريح و ورزش در ميان مردم جايگاهي پيدا نكرد. زماني كه نخستين سازمان شنا ‏در سال 1837 تأسيس شد در پايتخت بريتانيا يعني لندن ، 6 استخر سر پوشيده ‏وجود داشت كه مجهز به تخته شيرجه بودند. در سال 1846 اولين مسابقه  ‏شنا در مسافت 440 يارد در استراليا بر پا شد كه بعد از آن هر ساله نيز به ‏اجرا در آمد. باشگاه شناي « متروپوليتين‏ Metropolitan ‏


‏» ‏ ‏لندن در سال 1869 ‏تأسيس شد كه بعدها به انجمن شناي غير حرفه اي تغيير نام پيدا كردكه در


‏آموزش شنا


2


‏واقع هيئت رئيسه شناي غير حرفه اي بريتانيا بود. فدراسيون هاي ملي شنا در ‏چندين كشور اروپايي در سال 1882 تا 1889 شكل گرفتند.


‏2- ‏بخش اول : اصول نظري شنا


‏شنا : شناي مسافت‏ swimming : distance swimming


‏         


‏آموزش و تمرين


‏براي ‏نخستين بار برنامه هاي آموزشي شنا در قرن نوزدهم در بريتانياي كبير هم به ‏منظور ورزش و هم در جهت گسترش نجات غريقي مورد استفاده قرار گرفتند. در ‏ديگر نقاط اروپا نيز به تدريج از اين برنامه استفاده شد. در سال 1916 در ‏كشور ايالات متحده آموزش شنا براي حرفه نجات غريقي تحت حمايت سازمان صليب ‏سرخ آمريكا به اجرا در آمد. تمريناتي كه توسط شاخه هاي مختلف نيروهاي مسلح ‏در طي جنگ هاي اول و دوم جهاني انجام گرفت ، در پيشرفت ورزش شنا تأثير به ‏سزايي داشت. برپايي دوره هاي آموزش شنا كه تا حد آموزش به كودكان و ‏خردسالان گسترش مي يافت توسط سازمان هاي اجتماعي،مدارس باز شد. تمرينات ‏ابتدايي و ساده كه صرفاً در آن به شنا كردن تا حد ممكن تأكيد مي شد جاي ‏خود را به تمرينات با فاصله و مكرر دادند. تمريني با فاصله متشكل از يك ‏سري حركات شنا در مسافت هاي مساوي با وقت هاي استراحت برنامه ريزي شده . ‏در تمرينات با فاصله آرام كه به منظور بالابردن ميزان استقامت شناگران ‏است، زمان استراحت بيشتر از زمان شنا است. در تمرينات با فاصله سريع كه ‏براي بالابردن سرعت شناگر مورد استفاده قرار مي گيرند به شناگر اجازه مي ‏دهند كه بعد از شنا در زمان استراحت به وضعيت عادي تنفس و ضربان قلب خود ‏باز گردد.


‏پافشاري زياد بر برگزاري مسابقات بين المللي منجر به ‏ساخته شدن استخرهاي 50 متري شد. ديگر امكاناتي كه باعث پيشرفت شنا هم در ‏تمرين و هم در عرصه نمايش گرديدند شامل آب روهاي موج گير ، خطوط نشان ‏دهنده است كه  براي جلوگيري از بي نظمي در جريان مسابقه فراهم شد. از ‏ديگر امكانات دوربين هاي جديد براي مطالعه و بررسي حركات در زير آب ، ساعت ‏هاي بزرگ كه براي شناگران قابل مشاهده بودند و بالاخره ابزار الكتريكي ‏زمان بندي است. بدين ترتيب از سال 1972 تمام ركوردها تا صدم ثانيه ثبت ‏گرديده اند.


‏شنا : شناي رقابتي‏ swimming : competitive swimming


‏شنا‏ي ‏رقابت‏ي‏ با ورود به المپ‏ي‏ك در سال 1896 در عرصه ب‏ي‏ن الملل‏ي‏ دارا‏ي‏ اهم‏ي‏ت و ‏موجود‏ي‏ت شد. مسابقات المپ‏ي‏ك ابتدا تنها به مردان اختصاص داشت اما بعدها در ‏سال 1912 مسابقات زنان ن‏ي‏ز در ا‏ي‏ن رقابت ها جا‏ي‏ گرفت. قبل از تأس‏ي‏س ف‏ي‏نا( FINA ) ‏ ‏باز‏ي‏ ها‏ي‏ المپ‏ي‏ك ، شامل تعداد‏ي‏ از مسابقات غ‏ي‏ر متداول بودند. برا‏ي ‏مثال در سال 1900 زمان‏ي‏ كه مسابقات شنا در رودخانه «سن‏» Seine  ‏در فرانسه برگزار م‏ي‏ شد رقابت كنندگان با‏ي‏د از ت‏ي‏رها‏ي‏ چوب‏ي‏ خاص‏ي‏ بالا م‏ي ‏رفتند و ز‏ي‏ر صف‏ي‏ از قا‏ي‏ق ها در آب شنا م‏ي‏ كردند. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله شنا آموزش 60 ص

خرید آنلاین