دانلود مقاله صنعت ورزش 6 ص

دانلود مقاله صنعت ورزش 6 ص

دانلود مقاله صنعت  ورزش 6 ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (صنعت ورزش 6 ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 7 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏صنعت ورزش‏:


‏ ‏رشد مشاغل د‏رمحدوده صنعت ورزش نتيجه مستقيم همه كس پسند شدن بيشتر ورزش هاست . همگام با ترقي ناگهان ورزش هاي عمده د رآمريكاي شمالي ، مشاغل با رابطه مستقيم نيز ناگهان با آنها ترقي مي كنند . به اقلام هاي زير توجه كنيد . اقلام پوشاك با نمادهاي تيمي 60 درصد از فروش مجاز كالاهاي ورزشي را تشكيل مي دهد و 45 % از آمريكاييان دست كم يك فقره ازاين اقلام را خريداري كرده اند . در سال 1995 ميزان فروش كالاهاي با پروانه فروش براي فرآورده هاي ليگ ملي فوتبال بر 5/3 ميليارد دلار براي كالاهاي انجمن ملي بسكتبال 65/2 ميليارد دلار براي فرآورده هاي ليگ بزرگ بيسبال معادل 90/1 ميليارد دلار وبراي كالاهاي ليگ ملي هاكي معادل يك ميليارد دلار بود . طي 30 سال گذشته صنعت ورزش به شكل نمايي تصاعدي رشد كرده است . از بين مشاغل وابسته به ورزش آن هايي كه رشد زيادي داشته اند عبارتند از : شركت هاي توليدي پوشاك ، توليد كنندگان تجهيزات ، شبكه هاي رسانه اي ، ميدان ها و ورزشگاهها ، شركت هاي فروش كالا بازيكنان و تيم هاي ورزشي و ليگ حرفه اي .


‏رده بندي مشاغل ورزشي و چگونگي ايجاد درآمد آن به صورت سه گانه شامل :


‏1-‏درآمد مستقيم 2- درآمد حمايتي 3- درآمد غير مستقيم .


‏1-‏درآمد مستقيم‏ : ‏يعني پاره اي از سازمان ها به طور مستقيم از رويداد ورزشي بدست‏


‏ مي آيد . و پول دريافتي از موسسات حمايت كننده است . سازمان هايي با درآمد مستقيم از رويداد ورزشي بدست مي آيد .


‏سازمان هايي با درآمد مستقيم ‏شامل اتحايه هايي است نظير ليگ ملي فوتبال ( آمريكايي ) ليگ بزرگ بيسبال ، ليگ ملي هاكي ، انجمن ملي بسكتبال و انجمن هاي ورزش هاي دانشگاهي . دانشگاههاي معتبر مانند ( نوتردام ) به طور سنتي از فروش بليط و حمايت ها در آمد مستقيم داشته اند به فكر افتادند حقوق انحصاري پايه اي از رويدادهاي ورزشي مانند بازيهاي فوتبال را فروخته يا قبلا دست به فروش آن ها زده اند .


‏2‏-درآمدهاي حمايتي‏ : ‏شامل جايگاههاي‏ ‏خرده فروشي يا فروش كالاهاي يارانه دار ، پاركينگها وشركتهاي تامين ايمني ، با حمايت از فعاليت و رويدادهاي ورزشي كسب درآمد مي كنند كه درآمدهاي حمايتي گويند . بنابراين كاميابي شغل با درآمد مستقيم ، شديدا به ميزان درآمد حرفه حمايتي وابسته بستگي دارد .


‏شركتهاي عظيم و داراي امتياز موفق كه هميشه مي توانند جمعيت هاي بزرگي را به شركت در رويداد هايشان جلب كنند . مانند ( دالاس كابويزـ لوس آنجلس ـ راجرز ـ‏‌‏شيكاگوبولز) مي توانند از هزاران حرفه كوچكتر وابسته به رويداد ورزشي حمايت به عمل آورند .


‏3- ‏درآمد غير مستقيم‏ : ‏كه به طور مستقيم وابسته به رويداد ورزشي نبوده و با ميزان محبوبيت ورزش هاي ويژه يا تيم هاي بخصوص ارتباط دارد . اين دسته شامل كساني است كه پوشاك و تجهيزات ورزشي مي فروشند ودرآمدشان را‏ ‏با حمايت از رويداد هاي ورزشي كسب مي كنند . براي اين گونه مشاغل درآمد حمايتي اهميتي ندارد‏، بلكه محبوبيت ورزشي يا تيم ورزشي كه به آن بستگي دارد از اهميت بيشتري برخوردار است . تا 20 سال پيش اندكي از مشاغل ورزشي مي توانستند درامدهايي از راه درآمد غير مستقيم بدست آورند . ولي اين مشاغل امروزه به بازيگران عمده صنعت ورزشي تبديل شده 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله صنعت ورزش 6 ص

خرید آنلاین