دانلود مقاله روانشناسی ورزش 36 ص

دانلود مقاله روانشناسی ورزش 36 ص

دانلود مقاله روانشناسی ورزش 36 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (روانشناسی ورزش 36 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 36 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏2


‏ ‏     ‏روند تکاملی روانشناسی ورزش :


‏     ‏ مانند پیدایش بسیاری از (( علوم رفتاری )) ریشه مطالعه علمی روانشناسـی ورزش ، به قرن بیستم بر می گـردد در بین سال های آخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم بود که اولین مجموعه مطالعات علمی جنبه های (( روانشناختی ورزش )) چاپ شد. با این همه این مجموعه برجسته مطالعات علمی، منجر به مطالعات (( سیستماتیک )) روانشناس‏ ‏ورزش نشد، تا اینکـه (( کولمن ر. گریفت )) که روانشـناس تربیتی بود دو کتاب در زمینه‏ ‏ ‏(( روانشناسی ورزش )) و (( مربیگری ))1 در اواخر ( 1920 ) به چاپ رسانید .


‏     ‏ متاسـفانه بعد از دوران (( گریفت )) روانشناسی ورزش ، رشد و ترقی نکـرده تا سال ( 1965 ) که روانشناسی ورزش ، کـار رسمـی خود را از طریق اولیـن کنگره بین الملـلـی‏ ‏روانشناسی ورزش2 ـ که در روم ایتالیـا برگزار شد ـ آغاز نمود . (( کنگره رم تا مطالعات‏ ‏علمی ، میتینگ ها ، کنگره ها و تعلیم جنـبه های گوناگون ورزش، در اغلب کلاس های‏ ‏دانشکده ها تا سال ( 1970 ) فاصله زمانی کوتاهی بود .


‏     ‏ اما قبل از آنکـه نظری به زمینه تاریخـی روانشـناسی ورزش داشتـه باشیم باید به این سوالات جواب بدهیم ، چرا خود را به زحمـت اندازیم ؟ از بررسـی تاریخچه و تحـول


‏2


‏ ‏روانشناسی ورزش چه چیزی یاد می گیریم ؟ ابتدا جالب خواهد بود و کارهای کسـانی را‏ ‏که در این زمینه پیش قدم بوده اند مطالعه کنیم وبدانیم چه جنبه هایی ازروانشناسی‏ ‏ورزش علاقـه آن ها را بر انگیخـته است . بعلاوه روانشناسان معاصر به محققـان قبلی ‏ ‏مدیـون هستند و دست کـم ، کـاری کـه جهـت نشـان دادن احتـرام خودشـان بـه ایـن‏ ‏داوطلـبان و پیش قدمان می توانند انجام دهند این است که بدانند آن ها چه کسـانی‏ ‏هستند و چه کار هایی در ایـن زمینه انجام داده اند ، دوم اینکـه شخص مطالـعه کننده با بررسـی این تحقیقات ( بطور مثال تجربه (( تـریـپـلـت )) ) و مخصـوصـاً نوشتـه های (( گریفت )) چیز های زیـادی در مـورد فرایـند روانشناسی ورزش یاد می گیرد (( گریفت ))‏ ‏ ‏نظریـه هایی ارایه داده است که هر زمانی می تواند به فرضیه های تجربی تبدیل شود .


‏اما بسیاری از موضـوعاتی که توسط (( گریفت )) بحث شده از نظر روانشناسـان معاصر‏ ‏دوره مانده است ، شاید بخاطر آن است که اغلب آن ها اصلاً نمی دانند که شخصی به ‏ ‏نام (( گریفت )) وجود داشتـه است . خلاصـه مطالعات اولیـه ، برای تقـویت یافته های روانشـناسان معاصـر ، می تواند مورد استفاده قبلـی ، می تواند بعنوان هستـه اصـلی ‏ ‏تحقیقات تجربی مورد استفاده قرار گیرد . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله روانشناسی ورزش 36 ص

خرید آنلاین