دانلود مقاله خشونت ورزشس 28 ص

دانلود مقاله خشونت ورزشس 28 ص

دانلود مقاله خشونت ورزشس 28 ص

خشونت ورزشس 28 ص - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


28 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏28


‏خشونت ورزشي‏: ‏تحليل چند بعدي و راه هاي پيشگيري آن


‏دكتر رضاعلي محسني


‏استاديار جامعه شناسي و رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان


‏مقدمه


‏امروزه ورزش و فعاليت هاي مربوط به آن، زمان و ‏انرژي فراواني از افراد هر جامعه را به خود اختصاص داده و جايگاهي مهمي در فرهنگ جوامع پيدا كرده است. رقابت هاي ورزشي، ورزشكاران و تماشاگران را در وضعيت هايي قرار‏ مي‏‌‏دهند كه ممكن است قواعد‏، ‏هنجارها و تقسيم كارهاي رايج به آساني نقض و به رويارويي هاي پرخاشجويانه و خشونت آميز منجر‏ مي‏‌‏شود. بين فعاليت هاي ورزشي گوناگون در ورزش فوتبال بيش از ساير رشته هاي ورزشي رفتار خشن و پرخاشجويانه، به ويژه بين طرفداران و هواداران ‏تيم هاي فوتبال مشاهده‏ مي‏‌‏شود.


‏اهميت و كاركردهاي ورزش


‏ابعاد چندگانه اهميت و كاركردهاي ورزش عبارت است از‏:


‏1- با فعاليت هاي ورزشي‏ مي‏‌‏توان به توانايي خود در زمينه هاي گوناگون از جمله پايداري، ‏قدرت، سرعت و تحرك پي برد.


‏2


‏2- ورزش به انسان‏ مي‏‌‏آموزد كه بر ناكامي هاي خود غلبه كند و نيروهاي خود را براي دست يابي به اهداف خاص تمركز دهد.


‏3- با فعاليت هاي ورزشي، ارزش ها و نگرش ها درباره اندام، حركت هماهنگ رفتار سالم بهداشتي و رفاقت و كار جمعي تقويت مي‏‌‏شوند.


‏4- عمل ورزشي‏ مي‏‌‏تواند سبب افزايش ظرفيت هاي انساني شود و انسان را در فرار از گرفتاري‏‌‏هاي روزمره ياري دهد. ( سفرز، 1383‏: ‏220 ‏–‏ 219 )


‏كاركردهاي جامعه شناختي ورزش


‏كاركرد ورزش در ابعاد فردي و گروهي موضوع، مطالعات و تحقيقات در جامعه شناسي ورزش‏ Sociology of Sport


‏ است. كاركرد‏ تربيت بدني و ورزش در جامعه از دو جنبه قابل بررسي و مطالعه است‏:


‏الف ) كاركرد تربيت بدني و ورزش در ابعاد فردي‏: ‏در اين نوع كاركرد تاثير ورزش در پرورش صفات و ويژگي هاي فردي همچون پرورش خصوصيات اخلاقي، رشد شخصيت، اعتماد‏ به نفس، پذيرش مسئوليت مورد بررسي قرار‏ مي‏‌‏گيرند.


‏ب) كاركرد تربيت بدني و ورزش در ابعاد اجتماعي: در اين نوع كاركرد تاثير و يا رابطه اين پديده با فرآيند اجتماعي شدن، ورزش و تحولات ‏اجتماعي، وحدت ملي، افزايش سطح بهداشت جامعه، رشد اقتصادي و غيره مورد بررسي وتحليل قرار‏ مي‏‌‏گيرد. ( نادريان جهرمي، 1384‏: ‏35 ). 


دانلود مقاله خشونت ورزشس 28 ص ,خشونت ورزشس 28 ص,دانلود دانلود مقاله خشونت ورزشس 28 ص ,خشونت,ورزشس,28,ص


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله خشونت ورزشس 28 ص

خرید آنلاین