دانلود مقاله تحلیل قوانین تنیس 16 ص

دانلود مقاله تحلیل قوانین تنیس 16 ص

دانلود مقاله تحلیل قوانین تنیس  16 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (تحلیل قوانین تنیس 16 ص) را ویرایش کنید.


تحلیل قوانین تنیس 16 ص - word (..doc) - دانلود مقاله تحلیل قوانین تنیس 16 ص ,تحلیل قوانین تنیس 16 ص,دانلود دانلود مقاله تحلیل قوانین تنیس 16 ص ,تحلیل,قوانین,تنیس,16,ص


فایل : filetypetxt


16 صفحه


متن نمونه :


 


‏1


‏تحلیل قوانین تنیس


‏1 ‏–‏ روی چرخش راکت ، برنده شانس انتخاب توپ زدن ، دریافت ، تغییر سمت حیاط را دارد یا اینکه می تواند این شانس را به حریف پاس دهد .


‏2 ‏–‏ نظم خدمات یک تغییر ساده توپ زدن بعد از هر بازی است که انجام می شود .


‏3 ‏–‏ بازیکنان سمت زمین را عوض می کنند در تعداد کلی و ناهموار بازی


‏4 ‏–‏ توپی که به سمت مناسب زمین نمی خورد خطا نامیده می شود .


‏5 ‏–‏ امتیاز یک دست از اولین تا ششمین بازی است با حاشیه برنده ای از دو بازی .


‏6 ‏–‏ امتیاز 6-6 نیاز به 12 نمره دارد .


‏7 ‏–‏ تای بریکر تا 7 نمره بازی می شود با یک حاشیه برنده از دو نمره .


‏1 ‏–‏ توپی که به خط زمین برسد در طول بازی


a‏) بازی مجدد b‏) اوت c‏) داخل d‏) هیچ کدام


‏2 ‏–‏ سمت ها یا قسمت های زمین تنیس توسط بازیکنان تعویض می شود بعد از :


a‏) هر سه بازی b‏) هر نمره منفی کلی که توسط هر دو بازیکن بدست امده است


c‏) هر بازی دیگری انجام می شود . d‏) بازیکنی نمره منفی کل رادریک بازی اورده است


‏3 ‏–‏ اصول امتیاز قانونی اداری بازی / مسابقه


a‏) 3-6 ، 3-6 ،5-6 b‏) 6-5 ، 5-7 ، 6-7


c‏) 3-7 ، 6-3 ، 3-6‏ d‏) 5-7 ، 7-5 ، 1-7


‏4 ‏–‏ یکی از امتیازاتی که در بازی استفاده می شود که در زیر آمده امتیازات قانونی نیستند .


a‏) دوس b‏) مزیت در adrn‏ c‏) 15-عشق d‏)15-45


‏3


‏5 ‏–‏ ست (اجازه) این است که :


a‏) توپی که قانونی زده شده باشد اما تور را لمس کند قبل از اینکه توی زمین حریف بیفتد


b‏) بازی مجدد از یک نکته وقتی شک داشته باشی


c‏) عبارتی که برای گرفتن دو تا بگیر استفاده می شود .


d‏) خطا


‏6 ‏–‏ زدن یک ضربه رالی در حالیکه توپ در زمین حریف است گفته می شود :


a‏) از دست دادن امتیاز b‏) بازی بی طرف


c‏) بازی مجدد d‏) اشتباه


‏7 ‏–‏ تای بریگر چیست ؟


a‏) وقتی امتیاز بازی 5-5 باشد بازی می شود .


b‏) وقتی امتیاز بازی 6-6 باشد بازی می شود .


c‏) هر زمانی که امتیاز ت دی در بازی بدست آید .


d‏) وقتی که یک بازیکن دو امتیاز بالاتر است .


‏8 ‏–‏ اتکت ضعیفی است که


a‏) در زمین صحبت کنی b‏) پرت کردن راکت تنیس با عصبانیت


c‏) نپوشیدن لباس مناسب تنیس d‏) همه مارد .


‏در طول مسابقه ، ممکن است جریان روان بازی از بین برود وقتی که بازیکن بفهمد ‏«‏ من نباید به این خوبی بازی کنم ‏»‏ یک پیشگویی خودکامه باعث ایجاد اضطراف در بازیکن می شود و کل دوره درون مسابقه شروع به بهبود می کند . در مسابقه بعدی یک رکود ممکن است شهود نباشد اما جایی در مسابقه اگر شرایط مشابه رخ دهد بازی برتر خواهد شد مثل قبل . با توجه به طول رکود ، این اضطراب 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تحلیل قوانین تنیس 16 ص

خرید آنلاین