دانلود مقاله تجزيه و تحليل حرکت پرش عمودی قسمت پایین تنه 6 ص

دانلود مقاله تجزيه و تحليل حرکت پرش عمودی قسمت پایین تنه 6 ص

دانلود مقاله تجزيه و تحليل حرکت پرش عمودی قسمت پایین تنه 6 ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (تجزيه و تحليل حرکت پرش عمودی قسمت پایین تنه 6 ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 6 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏عنوان:


‏تجزيه و تحليل حرکت: پرش عمودی


‏قسمت پايين تنه


‏استاد محترم:


‏جناب آقای محمد خانی


‏تهيه و تنظيم:


‏الهام نمازی


‏سال 1386


‏مرحله ‏اول در مفصل ران‏ در‏ هنگام پايين آمدن


‏نام عضله


‏نوع حرکت


‏نوع انقباض


‏سرينی بزرگ


‏کمی فلکشن


‏اكسنتريك


‏دو سررانی


‏کمی فلکشن


‏اکس‏ن‏تريک


‏نيم و تری


‏کمی فلکشن


‏اکس‏ن‏تريک


‏نيم غشايی


‏کمی فلکشن


‏اکس‏ن‏تريک


‏مرحله ‏اول در مفصل زانو‏ در‏ هنگام پايين آمدن


‏نام عضله


‏نوع حرکت


‏نوع انقباض


‏چهار سر ران


‏فلکشن


‏اکس‏ن‏تريک 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تجزيه و تحليل حرکت پرش عمودی قسمت پایین تنه 6 ص

خرید آنلاین