دانلود مقاله بهداشت و ورزش 28 ص

دانلود مقاله بهداشت و ورزش 28 ص

دانلود مقاله بهداشت و ورزش 28 ص

بهداشت و ورزش 28 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 28


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏بسم الله الرحمن الرحیم


‏ ‏ورزش و سلـــامت


‏تربیت بـــدنی و ورزش جز لــاینفک تعلیــم و تربیت و وسیله ای برای رسیــدن به سلــامت جسمی و روحی‏ ‏ است. نبایـد چنین تصور شود که تربیت بدنی امـــری بی ارزش و تفننی است و صرفاً وسیله ای است کــه موجب سرگرمی و مشغول شدن کودکان و نوجوانان می شود بر عکس باید آن را جز مهمی از فعالیت های زندگی به شمار آورد .مفاهیمی مانند تندرستی، بهداشت، رشد فردی و اجتماعی و سلــامت روحی ارتباط نزدیکی بـــا تربیت بدنی و ورزش دارد. نگــاهی بـه تــاریــخ نشان می دهد کـه ملل متمدن جهان همواره به نقش و اهمیت ورزش تــوجه داشتــه انــد و از آن در پــرورش جوانـان خود و آماده کردن آن ها برای مشکلات فردی و اجتماعی استفاده می کردند.


‏ 


‏محتــــوای ورزش و تــربیت بدنی در جامعه اسلــامی


‏بخشی از فعالیت های ورزشی جامعه بــاید در زمینه رشد و پرورش تن به منظور دفاع از اسلــام و جمهوری اسلـــامی صورت گیرد از این رو تیر اندازی، سواری، دو، شنــا و سایــر ورزش های رزمی بخشی از محتوای ورزش را تشکیل میدهد که اسلام هم آن را مورد توجه و تأکید قرار داده است.


‏بدن انسان برای بقای حیات و رشد و ترمیم بافت های خود از مــوادی استفاد می کند که معمولـاً از طریق دهان و دستگاه گوارش به آن می رسد.


‏عمل تغذیه چندین کار اساسی انجام می دهد:


‏ ‏1_ نیـــاز هـــای بـــافت ها را بـــرای رشـــد بــرآورده می کند.


‏2_ مواد لازم برای ترمیم و جایگزین کردن بافت های فرسوده را تأمین می کند.


‏3_ نیروی لــازم برای فعالیت های جسمی و فکری را فراهم می کند.


‏4_ نیروی لــازم بری فعلیت های جسمی و فکری را فراهم می کند.


‏5_ تعادل فیزیولوژیکی ‏ ‏دستگاه های مختلف بدن را تأمین می کند.


‏غذای مصرف شده به وسیلــه ی بافت های بدن تجزیه می شود، تجزیه مواد غذایی در بدن تولید حرارت می کند و گرمای آن حفظ می شود. نیروی لــازم بـــرای فعالیت های بدن نیز از تجزیه این مواد تأمین می گردد در حدود دو سوم از وزن بدن را آب تشکیل می دهد. روزانه به طور تقریبی دو نیم لیتر آب از طریق پوست عرق از بدن دفع می شود.


‏ 


‏تغــذیه خوب و تــأثیر آن در ورزش


‏هر چه مدت و شدت فعالیت بدنی ما بیشتر باشد ما به انرژی بیشتری باشد ما به انرژی بیشتری احتیاج داریم واین احتیاج باید در کالری غذای روزانه در نظر گرفته شود. اگر در ورزش های استقامتی مثل دوهای استقامت، ماراتن، فوتبال.کســانی کــه در این گــونه ورزش ها فعالیت می کنند روزانـــه تــا بیش از شش


‏ ‏هزار کالری احتیاج دارند.


‏  


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بهداشت و ورزش 28 ص

خرید آنلاین