دانلود مقاله تأثير ورزش بر روي فشار رواني دانش آموزان 24 ص

دانلود مقاله تأثير ورزش بر روي فشار رواني دانش آموزان 24 ص

دانلود مقاله تأثير ورزش بر روي فشار رواني دانش آموزان 24 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (تأثير ورزش بر روي فشار رواني دانش آموزان 24 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 24 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏*‏ فاطمه سلمانيان


‏** زهرا احمدي


‏*


‏ ‏تأثير ورزش بر روي ‏فشار رواني‏ دانش آموزان


‏مقدمه


‏در حال حاضر در قرن شكوفايي و علم و تكنولوژي به سر مي‏‌‏بريم و مي‏‌‏توان ادعا كرد كه هر لحظه اختراع و اكتشافي جديد به ظهور مي‏‌‏رسد تا به آسايش و كاميابي افراد ب‏شر كمك كند و به آنها ياري رساند و ‏در نهايت خرسندي، زندگي را سپري كند‏.


‏ در اين عصري كه انسان سوار بر كشتي تكنولوژي به سوي مرزهاي آسايش پي‏ش مي‏‌‏رود پديده ‏فشار رواني ‏و استر‏س مجالي براي ‏ل‏ذت بردن از اين هم‏ه‏ پيش‏رفت به بشر نمي‏‌‏دهد و هر از چندگاه آ‏نچنان او ‏را گرفتار مي‏‌‏كند كه به ستوه مي‏‌‏آيد و فرياد كمك برمي‏‌‏آ‏ورد. با توجه به اينكه فشار رواني، اصلي‏‌‏ترين مشكل رواني بشر در عصر حاضر است و مشكلات زيادي را‏ به همراه خود به ارمغان مي‏‌‏آورد، ‏بخش عم‏د‏ه و جدايي‏‌‏ناپذير زندگي روزمره هر فرد و تجربه‏‌‏اي همگاني كه هر كس به كر‏ّات آن‏ را در زندگي خود احساس كرده است برخلاف ‏تصور‏ فشار رواني‏ هميشه در برگيرند‏ه حوادث ناخوشايند نيست، بلكه ‏م‏ي‏‌‏تواند محصول موقعيت‏‌‏هاي خوشايند و مطلوب ني‏ز‏ باشد.


‏فشار رواني ‏يك حالت ارگانيك است كه م‏عمولاً به افزايش تنفس، فشار خون ‏، ضربان قلب، رنگ‏‌‏پريدگي، انقباض و عرق سرد پيشاني همراه است كه در صورت شديد بودن منجر به بيماري مي‏‌‏گردد.


‏با توجه به اينكه فعاليت‏‌‏هاي ورزشي به عنوان يك اقدام پيشگيري كننده نه‏‌‏ت‏نها نقش مهمي در جهت حفظ و ارتقاء‏ سلامتي انسان دارد، بلكه با استفاده صحيح ‏آن‏ و تجويز درست ‏آن‏ مي‏‌‏تواند تأثير درماني بسيار مفيدي بر روي ‏دانش‏‌‏آموزان‏ گذارد.


‏ما سعي كرديم با تحقيق بر روي يك سري از كتابهاي مختلف تأثير ورزش و فعاليت‏‌‏هاي خلاق و سرگرم‏‌‏كننده و خنده‏‌‏آور در كاهش تنش و فشار دروني و بيروني بر روي افراد بررسي كنيم.


‏*‏ دانشجوي كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدايي


‏**‏ دانشجوي كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدايي


‏2


‏چكيده


‏فشار رواني ‏چيست؟


‏فشار رواني ‏در دنياي امروز مسئله‏‌‏اي تقريباً همه‏‌‏گير شده و به طور ‏يقين افراد معدودي مي‏‌‏توانند از آ‏ثار مخرب و زيان‏‌‏بار ‏آن‏ در امان باشند و يا اينكه اصولاً از برخورد و درگير شدن با ‏آن‏ اجتناب و احتراز نمايند. دلايل غير قابل انكار بيانگر اين واقعيت است كه ‏فشار رواني‏ بر سلامت جسمي و رواني و نحوه انجام كار، اثرات منفي و غير قابل جبراني مي‏‌‏گذارد كه براي فرد و يا سازمان بسيار پرهزينه مي‏‌‏باشد.


‏استرس به معني فشار، واژه‏‌‏اي است كه از فيزيك به عاريت گرفته شده و امروزه براي بيان‏ فشار رواني‏ ـ تني كاربرد عام يافته است.


‏لازم به تذكر است كه:


‏1. ‏فشار رواني ‏همان اضطراب نيست؛ اضطراب‏ در‏ قلمرو عاطفي و ر‏وان‏‌‏شناختي عمل مي‏‌‏كند در صورتي كه ‏فشار رواني ‏علاوه بر اين قلمرو، در حوزه فيزيولوژيكي نيز عمل مي‏‌‏كند. از اين‏‌‏رو‏ فشار رواني‏ ممكن است با اضطراب همراه باشد ولي اين‏‌‏ ‏دو را نمي‏‌‏توان مساوي هم دانست. گاهي به دليل عدم توجه به ماهيت‏ فشار رواني‏ و اضطراب به اشتباه ‏آن‏ را معادل هم مي‏‌‏داند.


‏2. ‏فشار رواني ‏معادل تنش عصبي نيست‏ ؛ ‏تنش عصبي نيز ممكن است مانند اضطراب معلول ‏فشار رواني ‏باشد، اما اين 2 مشابه نيستند.


‏در هر حال ورزش مي‏‌‏تواند باعث كنترل‏ فشار رواني‏ شود‏ ،‏ به گونه‏‌‏اي كه تعادل را در سيستم بدن فعال نمايد و از افزايش فشار خون و ساير عوارض جلوگيري كند و حتي با ورزش و تحرك باعث مي‏‌‏شود كه سيستم ايمني بدن در برابر‏فشار رواني ‏ قوي شود و باعث كاهش خطر حمله قلبي و سكته مغزي و بهبود حافظه و تفكر و افزايش بهره‏‌‏وري و بهبود خواب و ... مي‏‌‏شود. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تأثير ورزش بر روي فشار رواني دانش آموزان 24 ص

خرید آنلاین