دانلود مقاله الگوهاي برنامه‌ريزي درسی 53 ص

دانلود مقاله الگوهاي برنامه‌ريزي درسی 53 ص

دانلود مقاله الگوهاي برنامه‌ريزي درسی 53 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


الگوهاي برنامه‌ريزي درسی 53 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 53


بخشی از فایل :


 


‏2


‏الگوهاي برنامه‏‌‏ريزي درسي


‏برنامه‏‌‏ريزان درسي به منظور تدوين برنامه‏‌‏هاي درسي از الگوهاي مختلفي استفاده مي‏‌‏كنند كه در اين ميان، آدامز (Adams, 1988‏) دو الگوي اصلي براي برنامه‏‌‏ريزي درسي نام برده است كه كاريرد بي‏شتري دارد: الگوي مبتني بر هدف و‏ الگوي تعاملي (محسن پور، 1377)


‏الگوي برنامه‏‌‏ريزي مبتني بر هدف


‏الگوي برنامه‏‌‏ريزي درسي مبتني بر هدف (The Objective Based Model‏) يا الگوي عقلايي (Rational Model‏) عبارت است از مجموعه‏‌‏اي از اصول يا فنون استراتژيك براي رسيدن به هدف معين. در اين الگو، برنامه‏‌‏ريزي درسي شامل مجموعه‏‌‏اي از روشها تلقي مي‏‌‏شود و در برنامه‏‌‏ريزي تلاش مي‏‌‏شود تا مشكلات و نيازها و اهداف را شناسايي و سپس برنامه‏‌‏اي مناسب براي آن تدوين شود. تعيين اهداف ‏آموزش‏ي و درسي محور برنامه‏‌‏ريزي در اين الگو است كه توسط رفتارگرايان در يادگيري حمايت مي‏‌‏شود.


‏اين الگو معمولاً بر اساس پيشنهاد تايلر انجام مي‏‌‏گيرد. طبق پيشنهاد تايلر برنامه‏‌‏ريزا‏ن‏ درسي براي تدوين هدفها بايد از سه منبع مهم به نام ماهيت فراگيران، جامعه و ماده درسي (ساختار دانش) استفاده كنند. آنگاه هدفهاي تدوين شده بايد از دو صافي فلسفه مسلط اجتماعي و روانشناسي يادگيري براي گزينش دقيق هدفها عبور كنند. گام بعدي كه انتخاب تجربيات يادگيري يا به عبارت ديگر محتواي برنامه درسي است بايد بر اساس اهداف انتخاب شده و در نظر گرفتن تجربيات گذشته فراگيران تهيه و تدوين گردد. علاوه بر آن، محتواي انتخاب شده و تجربيات يادگيري بايد سازماندهي شود، به گونه‏‌‏اي كه مفاهيم‏،‏ ارزشها و مهارت‏‌‏ها مانند حلقه‏‌‏هاي زنجير كنار هم قرار گيرند. در مرحله بعدي روش تدريس و بقيه اجزاي برنامه درسي انتخاب مي


‏2


‏‌‏شود. تعيين ارزشياب‏ي در فرايند برنامه‏‌‏ريزي درسي گا‏م بسيار مهمي است كه در آخرين مرحله انجام مي‏‌‏شود. تايلر عنوان مي‏‌‏كند كه معلمان براي پي بردن به اينكه آيا فراگيران به تجربه‏‌‏هاي يادگيري رسيده‏‌‏اند يا خير و برنامه‏‌‏ريزان درسي دريابند كه آيا تجربه‏‌‏ها سازمان‏‌‏دهي شده باعث تحصيل هدف‏‌‏ها شده‏‌‏اند يا خير بايد از شيوه‏‌‏هاي مختلف ارزشيابي استفاده نمايند. (ابراهيمي 1377، ص 20)


‏طرفداران اين الگو معتقدند كه تعيين هدفها اولين گام اساسي در برنامه‏‌‏ريزي درسي به شمار مي‏‌‏رود و تدوين آنها كار آساني نيز نيست. دشواري اين كار در اين است كه ساير مراحل برنامه‏‌‏ريزي درسي وابسته به آن است و از طريق آن تعيين و تعريف مي‏‌‏شود. آنان معتقدند تنها زماني كه هدفها به روشني و با دقت تعيين شده باشد، مي‏‌‏توان محتوا و روش تدريس را تهيه و تعيين و سازماندهي نمود. ارزشيابي، نيز فرايندي است كه مشخص مي‏‌‏سازد چه م‏ق‏دار از هدفها به وسيله محتوا و روشها تحصيل شده‏‌‏اند. برنامه‏‌‏هاي درسي بابيت، چرترز، تايلر، تابا، سيلور و الكساندر، هاكينز از جمله الگوهاي مبتني بر هدف تلقي مي‏‌‏شود.


‏يك مثال براي برنامه‏‌‏ريزي درسي از طريق الگوي مبتني بر هدف ارائه مي‏‌‏شود. اگر هدف ‏آموزش‏ي در جلسه اول كلاس تربيت بدن‏ي ‏آموزش‏ي گرم كردن و توضيح ضرورت آن (در حيطه شناختي و رواني حركتي) باشد، هدف رفتاري زير را مي‏‌‏توان براي آن در نظر گرفت:


‏گام اول: تعيين هدف


‏هدف رفتاري‏: فراگيران در پايان درس حركات ويژه گرم كردن را به طور ‏ص‏حيح و كامل در زمان مناسب انجام دهند. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله الگوهاي برنامه‌ريزي درسی 53 ص

خرید آنلاین