دانلود مقاله انقباض عضلانی حرکت درمانی و ورزش و تغذیه 12 ص

دانلود مقاله انقباض عضلانی حرکت درمانی و ورزش و تغذیه 12 ص

دانلود مقاله انقباض عضلانی حرکت درمانی و ورزش و تغذیه 12 ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (انقباض عضلانی حرکت درمانی و ورزش و تغذیه 12 ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 11 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏خلاصه اي از جزوات


‏1- انقباض عضلاني ‏ فرنوش ودادي


‏2- حركت درماني‏ پگاه اعلمي


‏3- ورزش و تغذيه‏ آيه حسني و ليلا مصطوفي


‏تهيه و تنظيم (تلخيص)


‏مليكا محصل افشار


‏سوم رياضي 302


‏سركارخانم مرندي


‏دبيرستان فرزانگان‏خلاصه جزوه انقباض عضلاني:


‏موضوعات و مسائلي كه در اين جزوه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته اند عبارتند از :


‏الف: ساختمان عضله اسكلتي ‏–‏ انواع فيبر عضلاني- رگهاي خوني


‏ب: روند انقباض عضله ‏–‏ منابع انرژي عضله- انواع انقباض عضلاني ‏–‏ جمع انقباضهاي عضلاني- تنوس عضلاني ‏–‏ هيپروتروفي- آتروفي- هيپر پلازي


‏ج: جهود نعشي


‏د: خستگي عضلاني ‏–‏ كوفتگي عضلاني- راههاي درمان گرفتگي عضلاني


‏تراكم غلافهاي پيوندي در دو سر عضله بافت سختي بنام تاندون بوجود مي آورد. تاندونها به لايه خارجي استخوانها (ضريع) محكم متصل شده اند و نقش رابط بين عضلات مخطط و استخوانها نداشتند و كنشهاي خيلي شديد ‏توسط ناندونها تحمل و دفع مي شوند. تارهاي عضلاني انسانها و حيوانات يكسان نيستند تارهاي عضلاني به دو دسته تند انقباض يا FT‏ و كند انقباض يا ST‏ تقسيم مي شوند عضلات تند انقباض را عضله سفيد و عضلات غير تند انقباض را عضلات قرمز مي گويند.


‏فيبرهاي تند انقباض بررسي فعاليتهاي استقامتي كه به تكرار انقباضات در يك مدت طولاني نياز دارند مناسبت بيشتري دارند در حاليكه فيبرهاي FT‏ براي ورزشهاي كه نياز به انرژي عضلاني دارند سازگار مي باشند . مثلا عضلات پاي درندگان سرعت جهان درصد بالايي از فيبرهاي FT‏ دارند.


‏در مردان و زنان معمولي و كم فعاليت بطور متوسط 3 تا 4 مويرگ هر يك از تارهاي عضلاني را احاطه كرده است در حاليكه اين مويرگها در ورزشكاران 5 تا 7 عدد بيتشر مي باشند. علاوه بر آن انقباض و انبساط پي در پي عضله هنگام فعاليت فشار متناوبي در رگهاي خوني به سوي قلب شده و در نتيجه افزايش ظرفيت خون تازه اي را به عضله برميگرداند همچنين ‏بهم فشردگي سرخرگهاي اندامهاي غير فعال باعث افزايش جريان خون به سمت عضله مي شود. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله انقباض عضلانی حرکت درمانی و ورزش و تغذیه 12 ص

خرید آنلاین