دانلود مقاله اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت Skill 27 ص

دانلود مقاله اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت Skill 27 ص

دانلود مقاله اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت Skill  27 ص

اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت Skill 27 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 25


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏2


‏مفهوم اول


‏آمادگی جسمانی خوب، تمرین منظم و سطح مطلوب تندرستی برای همه مردم، مهم هستند.


‏مقدمه


‏درگزارش مرکز جراحی عمومی و در خصوص فعالیتهای جسمانی که در سال 1996 به چاپ رسید، بر روی ارتباط بین فعالیت جسمانی و سلامت مناسب تا 5 قرن قبل از میلاد و سلامت (25 قرن گذشته ) بررسی شد. در این گزارش بحث ارتباط سلامت و تمرین ،از یونان باستان تا عصر حاضر پی گیری شده است . یادداشتهای اولیه ای که فعالیت را به عنوان امری مفید، برای سلامتی بیان می کند ، اکنون به عنوان اسنادی معتبر شناخته می شوند . مدارکی وجود دارند که فقدان تمرینات منظم را به عنوان عاملی در ضعف آمادگی جسمانی تأیید می کنند . افرادی که تناسب فیزیکی نداشته و بی تحرک هستند، اغلب از فقر حرکتی و شرایط بوجود آمده ناشی از آن رنج می برند و در مجموع این موارد در اینجا به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت. همانطوریکه ، تمدنهای غربی ، به طرف ماشینی شدن پیش می روند ، تلاش فیزیکی اهمیت کمتری به عنوان بخشی از زندگی روزمره افراد پیدا می کند . با وجود این نه تنها نیاز به تمرینات منظم کاهش پیدا نکرده است، بلکه این نیاز روز به روز بیشتر هم می شود . در این شرایط ، فعالیتهای جسمانی منظم ، می تواند در بسیاری از روش های زندگی ، سلامتی و تندرستی را افزایش دهد. مدارک علمی اخیر ، که به صورت خلاصه شده ، از گزارش مرکز جراحی عمومی و همین طور دیگر مدارک جدید ، پیسشنهاد می کنند که" با یک روش زندگی سالم ، بیش از هر عاملی دیگری می توان به تندرستی مطلوب رسید :. این بدان معناست که هر یک از ما می توانیم در سبک زندگیمان برای تقویت


‏2


‏ آمادگی جسمانی در طول عمر ، سلامت و یک تندرستی ، تغییراتی را بوجود آوریم . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت Skill 27 ص

خرید آنلاین