دانلود مقاله اصول ارزشی و اخلاقی در ورزش 18 ص

دانلود مقاله اصول ارزشی و اخلاقی در ورزش 18 ص

دانلود مقاله اصول ارزشی و اخلاقی در ورزش 18 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


اصول ارزشی و اخلاقی در ورزش 18 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 18


بخشی از فایل :


 


‏اصول ارزشی و اخلاقی در ورزش ‏ ‏سيدامير حسيني‏


1


www.Sportculture.ir


seyedamir.hosseini@gmail.com


‏اصول ارزشی و ‏اخلاقی در ورزش‏چکیده:


‏ بازي و ورزش ازتمايلات و نیازهای اساسی انسان است برای بشر داشتن يك زندگي سرشار از توانايي ، طراوت و نيرومندي توام با زیبایی جسمی وروحی مطلوب وبرای دستیابی به آن پرداختن به فعاليتهاي ورزشي ضروري است. بسياري از صاحبنظران مسائل تربیتی معتقد هستند فعاليتهاي ورزشي ارزشها را آموزش مي دهد . واز طریق آن كار گروهي ، رفتار ورزشي ، همكاري، انضباط و اعتماد به نفس آموخته می شود وبدین ترتیب از نتايج مطلوب ورزش بهره گيری می شود .


‏ورزش جوانان با كمك به القاي اين ارزشها وبه عنوان عامل مهمی در جلوگيري از بزه كاري مورد توجه قرار مي گیرد . نسیم ولایت در ورزش در واقع جاری شدن روح پاک ورزش ,بوی خوش دوستی صداقت ,راستی, درستی , نیرومندی,جوانمردی وگسترش منش های ورزشی و ارزش های پهلوانی درعرصه های مختلف وچگونگی اشاعه آن در جامعه است.


‏در زمينه مسائل فرهنگي ما با فقر پژوهش روبرو هستيم. اميدوار هستيم كه صاحب نظران و پژوهشگران عرصه هاي مختلف ورزش ,مسائل فرهنگی ورزشی را بیشترمورد امعان نظرقرار دهند . دراین راستا ابتكار بسيج ورزش كشوررا كه يك نهاد عمومي فرهنگي ‏ و غير دولتي است , در برگزاري همايش نسيم ولايت در ورزش ارج مي نهيم


‏در اين مقاله ضمن تعاريفي از اصطلاحات واژه هاي ورزش - نسيم - ولاء - ولايت – پهلواني مفهوم ورزش به اصول ارزشي و اخلاقي مربيگري اشاره مي شود.


‏اصول ارزشی و اخلاقی در ورزش ‏ ‏سيدامير حسيني‏


3


www.Sportculture.ir


seyedamir.hosseini@gmail.com


‏ای نسیم سحری بندگی ما برسان که فراموش مکن وقت دعای سحرم


‏ حافظ


‏.‏ ورزش ‏و مسئوليت اخلاقي


‏ورزش مدرسه ای ایده ال برای زندگی است مهارتهایی که از طریق بازی ,تربیت بدنی و ورزش فراگرفته می شوند برای رشد و توسعه عمومی و اخلاقی بسیار اساسی تلقی می شود. ورزش به جهت جاذبه زياد آن همواره مورد ستايش بوده است اين امر به اين معنا است كه جوانان با جنسیت ، نژاد و مليتهاي مختلف از طريق ورزش می اموزند که ارزشهاي يكديگررا بپذيرند و به ارزشهاي فرهنگي جامعه احترام بگذارند.


‏ در ايران كهن ورزش و مسئوليت اخلاقي همزاد و همراه بوده اند. پاسداري از زندگي خانوادگي و قومي و ملي در برابر تجاوزات بيگانگان بدن نيرومند و چابك و مقاوم را ايجاب مي كرده و اين امر بدون درك مسئوليت اخلاقي به خاطر دفاع از مقدسات و نواميس انساني نمي توانست ميسر باشد. ‏به طورکلی تاریخ ‏ورزش ايران ‏ تاریخ حماسه پهلوانان وجوانمردان بوده است ‏وورزشکاران ایرانی ‏هم در كسب فضايل اخلاقي و هم در‏ کسب توانایی ورسیدن به ا‏ هد‏اف ‏ نظامي و ‏اجتماعی می کوشیدند. دردوران تمدن اسلامی نیز باتوجه به اهمیت فعالیت های ورزشی درتامین سلامتی جسمی وروحی انسانها که درمکتب تربیتی اسلام , سلامتی بالاترین نعمت ها به شمار آمده است (الصحه الفضل النعم حضرت علی "ع") شاهد شکل گیری فعا لیت های ورزشی درغالب آیین فتوت درلنگرگاه ها, ورزشخانه یا زورخانه ها بوده ایم


‏بررسی واژه هاي كليدي‏در فرهنگ لغات درخصوص واژه ورزش آمده است : ‏ورزش‏ Varz- eŠ‏ ورزيدن )‏برهان ) (آنندراج)


‏ 1- عمل كردن، كار كردن 2- حصول 3- كاشت ، زراعت، « كسي را كجا تخم يا چارپاي بهنگام ورزش نبودي بجاي » ( شا، بخ 8: 2315 )4- عمل، كار 5- شغل ، حرفه ،پيشه ، « ( شا، بخ 1: 60 ) 6- اجراي مرتب تمرين هاي بدني به منظور تكميل قواي جسمي و روحي (معین) آمده است: 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اصول ارزشی و اخلاقی در ورزش 18 ص

خرید آنلاین