دانلود مقاله آيروبيك6 ص

دانلود مقاله آيروبيك6 ص

دانلود مقاله آيروبيك6 ص

آيروبيك6 ص - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


6 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏آموزش هوازي (آيروبيك)


‏تعريف آموزش هوازي در حركت كوتاهي است كه نياز به جذب اكسيژن را افزايش مي‏‌‏دهد. هرچه قدر نياز شما به جذب اكسيژن بيشتر باشد، اعضاي بدن شما (ريه‏‌‏ها، قلب و غيره) براي فراهم كردن اكسيژن بيشتر سخت‏‌‏تر كار مي‏‌‏كنند و بايد كمك كنيد تا بدنتان بتواند به حركت خود ادامه ده. وقتي به سبك حركتي توجخ مي‏‌‏كنيد، مي‏‌‏توانيد از آموزش ايروبيك ‏(هوازي) استفاده كنيد و مي‏‌‏توانيد برويد، برقصيد و دوچرخه سواري كرده و يا پياده‏‌‏روي نماييد. تنها چيزي كه مانع انجام كار شما مي‏‌‏شود، فكر و خيال است كه چه چيزي براي كاهش چربي شما بهتر است و كاهش آن چه مدت طول مي‏‌‏كشد.


‏ضربان قلب


‏ضربان قلب شما تعداد ريتم (ضربان) قلب شما است كه معمولاً در عرض يك دقيقه ثبت مي‏‌‏شود. آهنگ ساكن قلب شما، تعداد ضربان‏‌‏هايي است كه فرد بدست مي‏‌‏آورد‏ و مشتاق است تا فعاليت فيزيكي را انجام دهد. با كنترل سرعت قلب خود در طول فعاليت مي‏‌‏توان ميزان نياز به كار بدن سخت را در آموزش تعيين كرد، ولي در ابتدا بايد شما بدانيد كه آيا بايد سخت كار كنيد. شما مي‏‌‏توانيد با گرفتن نبض خود مقدار ضربان قلب خود را كنترل نماييد و از وسايل كنترل الكترونيكي كه به راحتي در اختيار عموم قرار گرفته مي‏‌‏شود، استفاده كرد.


‏براي پيدا كردن ضربان خود در حال استراحت بايد:


‏2 انگشت خود را روي گردن فقط در كنار حنجره قرار داد.


‏يكبار نبض را مشخص كنيد و به مدت 30 ثانيه آن را بشماريد و در 2 ضرب كنيد.


‏60 ثانيه از ميزان نبض و ميزان متوسط (ميانگين) آن را طي 3 روز ثبت كنيد.


‏نكات زير را درنظر بگيريد:


‏لمس كردن آن بايد با احتياط باشد و فشار زياد مي‏‌‏تواند سرعت قلب و فشار خون را كاهش دهد.


‏هر زمان ‏كه صبح بيدا مي‏‌‏شويد آرام باشيد.


‏ضربان و سرعت قلب در حال استراحت متفاوت است. به طور متوسط ضربان قلب در حال استراحت براي مردان 70 ضربه در هر دقيقه و براي زنان 75 ضربه در هر دقيقه است. با استفاده از فرمول miller‏ بالاترين ضربان قلب را پيدا كنيد.


mHR=2.7-(0.85*age)


‏شما مي‏‌‏توانيد آن را تنظيم نماييد و با توجه به سلامت كنوني آن را افزايش دهيد، ولي در بيشتر زمان‏‌‏ها نزديك شدن به اين مقدار كافي است. به عنوان مثال اگر شما 43 ساله هستيد، اين فرمول به صورت زير است:


217-(.85*43)=mHR


217-36.55=180.45


‏حداكثر سرعت قلب /80.ure5-7‏ است.


‏بخش‏‌‏هايي كه قلب داراي ضربان است:


‏در زير بخش‏‌‏هاي مختلفي به صورت فهرست تهيه شده است كه توسط سرعت قلب اندازه‏‌‏گيري شده است.


‏با نهايت / گرم شدن


‏از حداكثر سرعت قلب 75% - 50%


‏از حداكثر سرعت قلب 80% تا 70% منطقه هوازي


‏منطقه بي‏‌‏هوازي: از حداكثر سرعت قلب 90% تا 80%


‏وقتي من در مورد سوزش جربي صحبت مي‏‌‏كنم، چطور خود را جمع مي‏‌‏كنم و وقتي صداي قلب را مي‏‌‏شنوم، متعجب مي‏‌‏شود و شما ممكن است بگوييد كه اين صدا از جايي آمده است. بله همين طور است، ولي منطقه سوزش چربي (سوزاندن چربي) تصور غلط است و تنها راهي است كه افراد سخت كار نكنند و اجازه دهيد توضيح دهم چرا؟ 


دانلود مقاله آيروبيك6 ص ,آيروبيك6 ص,دانلود دانلود مقاله آيروبيك6 ص ,آيروبيك6,ص


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله آيروبيك6 ص

خرید آنلاین