دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد اوقات فراغت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد اوقات فراغت

دانلود  مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد اوقات فراغت

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد اوقات فراغت) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 43 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏به نام خدا


‏مبانی نظری و پیشینه تحقیق ‏در‏ ‏مورد‏ ‏اوقات‏ ‏فراغت


‏مفهوم ‏اوقات ‏فراغت


‏واژه فراغت به معنی « Licere » ‏است ‏که ‏از ‏کلمه ‏لاتین « Lei Sure » "‏اقتباس شده وبه معنی زمان آزاد است.همچنین فراغت در کلمه ‏«scole‏»‏ ریشه دارد که بیانگررابطه بین آموزش وتفریح است.


‏فراغت ترجمۀ معادل فرانسویLoidir‏ وانگلیسیLeisure‏ و با معادل آلمانی Freizeit‏ یا Musse ‏است که در زبان فارسی رایج گشته است، برداشت ‏هایی ‏که ‏از ‏دید ‏گاه های ‏مختلف ‏علوم انسانی ‏از ‏اوقات ‏فراغت ‏می ‏شود ‏بسیار ‏متنوع ‏هستند ‏و ‏روی ‏این ‏اصل ‏تا ‏کنون ‏تعاریف ‏متفاوتی ‏از ‏جنبه های ‏گوناگون ‏برای ‏اوقات ‏فراغت ‏ارائه ‏شده ‏است.‏ (رضوانی،1379)


‏فراغت ‏در ‏لغت ‏به ‏معنای ‏آسودگی ‏و ‏آسایش است. ‏در ‏فرهنگ ‏معین ‏فراغت ‏این ‏گونه ‏معنی ‏شده ‏است:


‏1- ‏پرداختن ‏به‏فراغت ‏2- ‏آسایش،استراحت، ‏آسودگی، ‏آرامش ‏3- ‏بی ‏اعتنایی، ‏وارستگی ‏4- ‏فرصت، مجال.‏( معین،1373)


‏در ‏لغت ‏نامه ‏علی ‏اکبر ‏دهخدا، ‏اوقات ‏فراغت ‏چنین ‏معنا ‏شده ‏است: ‏وقت ‏و ‏مقدار ‏زمانی ‏که ‏برای ‏امری فرض ‏شده، ‏ساعت، ‏فرصت، ‏گاه، ‏زمان و ‏مدت ‏که ‏جمع ‏آن ‏اوقات ‏به ‏معنی ‏زمان ‏هاست. ‏آسایش ‏و استراحت، ‏ضد ‏گرفتاری ‏از ‏کار ‏و ‏مشغله ‏و ‏همچنین ‏فراغت ‏داشتن، ‏یعنی ‏غفلت ‏داشتن ‏و ‏فراموش ‏کردن.


‏فراغت ‏در ‏زبان ‏عربی ‏به ‏معنای ‏اضطراب ‏و ‏فراغ ‏به ‏معنای ‏آسایش ‏است ‏و ‏در ‏زبان ‏انگلیسی ‏به ‏معنای آسانی، ‏سهولت ‏و ‏آسایش ‏است.‏( دهخدا،1377)


‏کلمه"فراغ" ‏یا"فراغت" در ‏گفتگوهای ‏معمولی ‏به ‏چند ‏معنی ‏به ‏کار ‏می ‏رود. یکی ‏به ‏معنای ‏کاری نداشتن ‏و ‏بیکاری ‏است. ‏معنی ‏دیگر ‏آن ‏دست ‏کشیدن ‏از ‏کار، به ‏پایان ‏رساندن ‏امری، رها ‏شدن ‏و ‏رهیدن ‏از کاری ‏و ‏خلاص ‏شدن ‏از ‏کوششی ‏است ‏و ‏معنای ‏دیگر ‏آن ‏آسودگی ‏خاطر ‏و ‏آسایش ‏است ‏که ‏در ‏برابر رنج ‏و ‏سختی ‏به ‏کار ‏برده ‏می ‏شود. ‏بنابراین ‏می ‏توان ‏اوقات ‏فراغت ‏را ‏به ‏طور ‏ساده ‏چنین ‏معنی ‏کرد:‏ زمان ‏آسودگی ‏از ‏کار ‏یا ‏زمان ‏و ‏آرامش ‏و ‏راحتی و ‏در ‏تعریفی ‏کامل تر، اوقات ‏فراغت ‏زمانی ‏است ‏که ما ‏با ‏شوق ‏و ‏رغبت ‏و ‏اختیار ‏به ‏کار ‏دلخواه ‏خود ‏می ‏پردازیم. ‏این ‏فعالیت ‏برای ‏ما ‏شادی ‏آور ‏و ‏نشاط انگیز ‏است.


‏گروه بین المللی جامعه شناسی، اوقات فراغت را این گونه تعریف می کند: اوقات فراغت عبارت است از مجموعه ای از اشتغالاتی که فرد کاملا و با رضایت خاطر برای استراحت و تفریح یا به منظور توسعه آگاهی ها یا فراگیری غیر انتفاعی مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزامات شغلی،خانوادگی، اجتماعی بدان می پردازد.(مظفری،1381،118)


‏بنابراین ‏وقتی ‏از ‏اوقات ‏فراغت ‏صحبت ‏می ‏کنیم ‏منظورمان ‏اوقاتی ‏است ‏که:


‏اول : ‏به ‏اختیار ‏خودمان ‏و ‏با ‏آزادی ‏فعالیتی ‏را ‏انجام ‏می ‏دهیم ‏و ‏زور ‏و ‏اجباری ‏در ‏کار ‏نیست.


‏دوم:‏ این ‏فعالیت ‏برای ‏ما ‏شادی ‏آور ‏است ‏و ‏سبب ‏رضایتمندی ‏درونی ‏و ‏انبساط ‏خاطر ‏می ‏شود.


‏سوم: ‏دارای ‏اهداف ‏سود ‏جویانه، ‏کسب ‏درآمد، ‏یا ‏اهداف ‏سیاسی ‏و ‏عقیدتی ‏نیست.(شاهنده، ‏1383). از ‏نظر ‏جغرافیایی ‏اوقات ‏فراغت، ‏عبارت است ‏از ‏آن ‏زمان ‏بیداری ‏که ‏انسان ‏در ‏طول ‏آن ‏از ‏کار ‏و ‏اشتغال ووظایف ‏اجتماعی ‏روز ‏مره ‏فارغ ‏گشته ‏و ‏می ‏تواند ‏به ‏طور ‏دلخواه ‏آن ‏را ‏در ‏نواحی ‏مختلف ‏صرف ‏کند. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد اوقات فراغت

خرید آنلاین